Nieuwe commentaren beschikbaar

      Comments Off on Nieuwe commentaren beschikbaar

Er zijn twee nieuwe commentaren beschikbaar in de Juridische Bibliotheek:tc-aanbestedingsrecht

  • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
  • Sdu Commentaar Relatierecht

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht is zowel op papier als digitaal via Rechtsorde beschikbaar. Deze bundel voorziet in de behoefte aan een bondige uitleg van of toelichting op de nieuwe Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542) die op 1 april 2013 in werking is getreden.

SDU Commentaar Relatierecht is beschikbaar via Rechtsorde onder SDU Commentaren in 'naslagwerken'.
Het relatierecht kent vele facetten. Vaak grijpen verschillende rechtsgebieden, wetten en regelingen in elkaar. Met dit commentaar beschikt u over een hulpmiddel dat u overzichtelijk langs deze bonte variatie leidt, op basis van drie centrale thema’s: civiel recht, fiscaal recht en internationaal privaatrecht.
Praktisch en diepgaand commentaar dat ingaat op alle relevante artikelen van:
• Burgerlijk Wetboek Boek 1, Boek 2, Boek 3, Boek 7A en Boek 10
• Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
• Wet IB 2001
• Successiewet 1956
• Wet verevening pensioenrechten
• verdragen op het gebied van internationaal privaatrecht
• Brussel II bis
• Alimentatieverordening
• aanverwante regelingen