Nieuw tijdschrift in OpMaat Strafrecht

      Comments Off on Nieuw tijdschrift in OpMaat Strafrecht

Aan OpMaat Strafrecht is een nieuw tijdschrift toegevoegd: Onderneming & Strafrecht in Praktijk (OSP). Het tijdschrift is gericht op de meest voorkomende gevallen binnen de dagelijkse praktijk van de (bijzonder) strafrechtspecialist.

Naast praktijkartikelen is er ook aandacht voor nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere: witwassen, faillissementsfraude en bestuursrechtelijke handhaving.

Op de website van OSP worden bovendien blogberichten geplaatst.