Toegankelijkheid van het recht

      Comments Off on Toegankelijkheid van het recht

wodcIn het themanummer van Justitiële verkenningen (1/14 – jaargang 40 – maart) wordt de toegankelijkheid van het recht door een aantal juridische auteurs besproken.

De volgende bijdragen zijn opgenomen in dit themanummer:

  1. De toegang tot de rechter in een moderne rechtsstaat; ijkpunten voor een concrete vormgeving – G. Corstens en R. Kuiper
  2. Burgers in bezwaar en beroep; over de toegankelijkheid van het bestuursrecht – A.T. Marseille
  3. De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau; een vergelijkende studie – J. Hodgson
  4. Stroomverleggingen in de Nederlandse geschilbeslechtingsdelta; terugblikken en vooruitkijken met twee gesprekspartners – A. Klijn
  5. Toegang tot recht in beweging; over burgers en hun oplossingsstrategieën – M. ter Voert
  6. De technologie van toegang tot het recht – J.H. Verdonschot
  7. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in roerige tijden – S.L. Peters en L. Combrink-Kuiters

Voor de publicatiegegevens en de volledige tekst volg de links.