Toegankelijkheid van het recht

      Comments Off on Toegankelijkheid van het recht

wodcIn het themanummer van Justitiële verkenningen (1/14 - jaargang 40 - maart) wordt de toegankelijkheid van het recht door een aantal juridische auteurs besproken.

De volgende bijdragen zijn opgenomen in dit themanummer:

  1. De toegang tot de rechter in een moderne rechtsstaat; ijkpunten voor een concrete vormgeving - G. Corstens en R. Kuiper
  2. Burgers in bezwaar en beroep; over de toegankelijkheid van het bestuursrecht - A.T. Marseille
  3. De rol van de advocaat tijdens detentie en verhoor op het politiebureau; een vergelijkende studie - J. Hodgson
  4. Stroomverleggingen in de Nederlandse geschilbeslechtingsdelta; terugblikken en vooruitkijken met twee gesprekspartners - A. Klijn
  5. Toegang tot recht in beweging; over burgers en hun oplossingsstrategieën - M. ter Voert
  6. De technologie van toegang tot het recht - J.H. Verdonschot
  7. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in roerige tijden - S.L. Peters en L. Combrink-Kuiters

Voor de publicatiegegevens en de volledige tekst volg de links.