Aanwinstenlijst / Acquisitions list

Nieuwe boeken in de Juridische Bibliotheek. Ook beschikbaar: attendering per e-mail.
New books in the Law Library. Also available: email notification service.

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversenGeneral / mixed subjects
Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht Labour law and social security law
Belastingrecht Tax law
Europees recht European law
Financieel recht Financial law
GezondheidsrechtHealth law
Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierechtIntellectual property, media law and information law
Internationaal economisch rechtInternational economic law
Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijkingInternational private law and comparative law
Internationaal publiekrechtPublic international law
MededingingsrechtCompetition law
Mensenrechten / grondrechtenHuman rights / civil rights
MilieurechtEnvironmental law
PrivaatrechtPrivate law
Recht der internationale organisatiesLaw of international organisations
Rechtsfilosofie & RechtssociologiePhilosophy of law & Sociology of law
RechtsgeschiedenisHistory of law
Staatsrecht en bestuursrechtConstitutional and administrative law
Strafrecht en criminologieCriminal law and criminology

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversen - General / mixed subjects

december 2023

Lawyers in conflict and transition / Kieran McEvoy, Louise Mallinder, Anna Bryson -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: R.3.MCEV

november 2023

Legal negotiation in a nutshell / Larry L. Teply -- St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2023
Signatuur: 184: C.1.1.p.TEPL

oktober 2023

Schrijven in de rechtspraktijk : effectief argumenteren en formuleren voor juristen / J.M. Gerlofs en J.G. Valbracht -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.1.l.VALB 2023 - Verplichte literatuur, meld u bij de balie

Gespreksvoering in de juridische praktijk / onder redactie van Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel, Jeroen Zoon ; met medewerking van Jacqueline Klopper, Monique van Lennep -- Bussum : Uitgeverij Coutinho, 2021
Signatuur: 184: B.1.l.DOEL

Legal writing in plain English : a text with exercises / Bryan A. Garner -- Chicago, IL : The University of Chicago Press, 2023
Signatuur: 184: B.1.l.GARN

Research methods for empirical legal studies : an introduction / Catrien Bijleveld -- The Hague : Eleven, 2023
Signatuur: 184: B.1.l.BIJL res

september 2023

Legal responses to doping / edited by Gian Ege, Sena Hangartner, Christian Schwarzenegger, Kanako Takayama -- Zürich ; St. Gallen : Baden-Baden : Vienna : Dike Verlag, 2023
Signatuur: 184: D.1.EGE

augustus 2023

Recht in context : een inleiding tot de rechtswetenschap / H.S. Taekema, A.M.P. Gaakeer, M.A. Loth -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.1.a.TAEK 2023

Inleiding tot de rechtswetenschap voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten / C.E. Smith -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.38.INLE

Langs tragische einders : verkenningen in de esthetica van moraal en recht / Timo Slootweg -- Antwerpen ; 's-Hertogenbosch : Gompel&Svacina, 2023
Signatuur: 184: H.11.SLOO

EU antitrust law and sport governance : the next frontier? / edited by Jacob Kornbeck -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023
Signatuur: 184: D.1.KORN

Chinese law : from the ancient to the new silk road / Federico Roberto Antonelli -- Limena (Padova) : Libreriauniversitaria.it edizioni, 2023
Signatuur: 184: B.15(China).ANTO

Leitfaden für die juristische promotion : Themenfindung - Methodik - Veröffentlichung / Sebastian Martens -- Berlin ; Boston : De Gruyter, 2023
Signatuur: 184: B.1.l.MART

Legal English : a practical approach : student manual / by W.G.W. Meulenberg Costa Macedo -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: B.1.l.MEUL 2023

Lexique des termes juridiques / sous la direction de Serge Guinchard, Thierry Debard ; avec le concours pour la présente édition, de Jean-Luc Albert [et al] -- Paris : Dalloz, 2022
Signatuur: 184: W.320

Juridisch onderzoek : 114 vragen en antwoorden / Michael Vols -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.1.l.VOLS 2023

Einführung in das deutsche Recht / prof. dr. Gerhard Robbers -- Baden-Baden : Nomos, 2023
Signatuur: 184: B.9.a.ROBB 2023

Taking law seriously : essays in honour of Peter Cane / edited by James Goudkamp, Mark Lunney and Leighton McDonald -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, Bloomsbury Publishing Plc, 2021
Signatuur: 184: B.1.b.CANE

Arbeidsrecht en sociaalverzekeringsrecht / Labour law and Social Security Law

november 2023

Social justice and the world of work : possible global futures : essays in honour of Francis Maupain / edited by Brian Langille and Anne Trebilcock -- Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart, 2023
Signatuur: 184: A.18.b.MAUP

Inleiding Nederlands sociaal recht / G. Heerma van Voss -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: A.6.HEER 2023 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Arbo pocket 2023 : wet- en regelgeving / dr. J.R. Popma -- Zeist : VMN Media, 2023
Signatuur: 184: A.1.c.POPM 2023 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

oktober 2023

Racial emotion at work : dismantling discrimination and building racial justice in the workplace / Tristin K. Green -- Oakland, California : University of California Press, 2023
Signatuur: 184: A.18.b.GREE

Individueel arbeidsrecht. Deel 3, Ontslagrecht / mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. W.J.P.M. Fase, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus -- Zutphen : UItgeverij Paris, 2023
Signatuur: 184: A.7.a.DRON ind 3 (2023)

Migrant labour and the reshaping of employment law / edited by Bernard Ryan and Rebecca Zahn -- Oxford, England : Hart Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Individueel arbeidsrecht. Deel 2, Bijzondere bedingen ; Aansprakelijkheid ; Gelijke behandeling ; Overgang van de onderneming / mr. dr. J. van Drongelen, prof. mr. W.J.P.M. Fase, mr. dr. S.F.H. Jellinghaus -- Zutphen : Uitgeverij Paris, 2023
Signatuur: 184: A.7.a.DRON ind 2 (2023)

september 2023

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht / prof. mr. H.L. Bakels -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: A.6.BAKE sch 2023 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Wetgeving sociaal recht 2023/2024 / G.J.J. Heerma van Voss (red.) -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: A.1.c.HEER 2023/2024 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Arbeidsovereenkomstenrecht / W.C.L. van der Grinten -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: A.7.a.GRIN 2023 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Arbeidsrechtelijke themata / A.R. Houweling -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: A.6.LOON arb I/II (2023)

Labor rights violation in global supply chains : a multi-stakeholder approach / Nizar Shbikat -- Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2021
E-book: available in UvA domain

Working as equals : relational egalitarianism and the workplace / edited by Julian David Jonker and Grant J. Rozeboom ; with a foreword by Elizabeth Anderson -- New York, NY : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: A.18.b.JONK

augustus 2023

Arbeidswetgeving / samenstelling en inleiding: W.L. Roozendaal -- Deventer : Kluwer, 2023
Signatuur: 184: A.1.c.ARBE wet 2023/2024

Pensioenrecht 2023/2024 / redactie: Jop Tangelder -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: A.1.c.PENS wet

The ethics of whistleblowing / Eric R. Boot -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019
Signatuur: 184: A.30.BOOT

New technology and labour law : selected topics / edited by Antonio Lo Faro -- Torino : Giappichelli, 2023
Signatuur: 184: A.18.b.LOFA

Belastingrecht - Tax law

november 2023

Jurisprudentie formeel belastingrecht 2023/2024 / K. Bozia, N.H.A. Gorissen, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse, E. Poelmann (red.) -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: F.1.JURI 2023/2024 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Vennootschapsbelasting : het mysterie ontrafeld / W.R. Kooiman, C.J. van Hoek, F.A. Spiekerman -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: F.2.KOOI inl 2023 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

oktober 2023

CJEU case law in direct taxation : territoriality and fundamental freedoms / Dr. Stephanie Zolles -- Wien : Linde, 2023
Signatuur: 184: F.7.ZOLL

Het procesdossier in fiscaalrechtelijke zaken / P.J. Draijer, S.D. de Jong, C.J.M. Perraud, L.E.F. Pietersen, A.B. Vissers -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: F.1.DRAI

The Oxford handbook of international tax law / edited by Florian Haase and Georg Kofler -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: F.7.HAAS

Belastingen vanuit een economische invalshoek / rapport van de Commissie Economie en Belastingen -- Rotterdam : vvBw, vereniging voor Belastingwetenschap, 2023
Signatuur: 184: F.0.3.VERE 262

september 2023

Algemene wet inzake rijksbelastingen / S. Douma - Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: F.1.BLIE 2023

Elementair belastingrecht : voor economen en bedrijfsjuristen / prof. dr. L.G.M. Stevens, R.C. de Smit -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: F.1.STEV ele 2023

augustus 2023

Het beginsel van de minste pijn : een inleiding tot de loonheffingen / mr. A.L. Mertens -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: F.2.MERT beg 2023 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

The effect of directives within the area of direct taxation on the interpretation and application of tax treaties / Mees Vergouwen -- Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law International, 2023
E-book: available in UvA domain

CJEU - recent developments in value added tax 2021 / edited by Georg Kofler [et al] -- Wien : Linde, 2023
Signatuur: 184: F.7.CJEU

Compendium vennootschapsbelasting / prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (red.) ; dr. R.P. van den Dool, mr. M.C. de Graaf, prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschöer RA, drs. M. Nieuweboer, R.C. de Smit MSc -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: F.2.COMP 2023

Europees recht - European law

december 2023

UvA-studenteneditie internationaal en Europees recht / J.W. van de Gronden, J. Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, P.A. Nollkaemper, S.J. Tans, H.C.F.J.A. de Waele -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: BA 156 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

november 2023

EU criminal law / Valsamis Mitsilegas -- Oxford ; Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2022
Signatuur: 184: P.24.163 (2022)

Das Internationale Privatrecht der EU - Vorbild oder Vormacht? : Abgrenzungen und Wirkungen im Verhältnis zum nationalen und völkerrechtlichen Kollisionsrecht / Caroline Rapatz -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 2 : The National Courts' Perspectives / edited by Matteo Bonelli, Mariolina Eliantonio and Giulia Gentile -- London : Hart Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Article 47 of the EU charter and effective judicial protection. Volume 1, The Court of Justice's perspective / edited by Matteo Bonelli, Mariolina Eliantonio and Giulia Gentile -- Oxford ; New York : Hart Publishing, 2022
E-book: available in UvA domain

New digital markets act : a practitioner's guide / Schmidt, Jens Peter -- Baden-Baden, Germany : München, Germany : Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Nomos, 2023
Signatuur: 184: QB 449

oktober 2023

Europarecht / A. Haratsch -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Conflict refugees : European Union law and practice / Christel Querton -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: FM 214

The temporary protection directive : central themes, problem issues and implementation in selected member states / Sandra Mantu, Karin Zwaan and Tineke Strik (eds) -- Enschede : Ipskamp Printing, 2023
Signatuur: 184: FM 215

Neoliberal citizenship : sacred markets, sacrificial lives / Luca Mavelli -- Oxford : Oxford University Press, 2022
Signatuur: 184: FM 213

Un système de droit international privé de l'Union européenne? / sous la direction de Ludovic Pailler et Cyril Nourissat -- Bruxelles : Bruylant, 2023
Signatuur: 184: C.3.PAIL

september 2023

The EU and the WTO : liber amicorum Marco Bronckers / Freya Baetens -- Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law International, 2023
E-book: available in UvA domain

Steiner & Woods EU law / M. Costa -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: OC 292 15th ed.

augustus 2023

Die Autonomie der Unionsrechtsordnung / Hans-Martin Reissner -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Research handbook on EU tort law / edited by Paula Giliker -- Cheltenham, England ; Northampton, Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2017
E-book: available in UvA domain

Civil courts and the European polity : the constitutional role of private law adjudication in Europe / edited by Chantal Mak, Betül Kas - Oxford, England : Hart Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Entscheidungen des EuGH : kommentierte Studienauswahl / zusammengestellt, erläutert und herausgegeben von Matthias Pechstein -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
Signatuur: 184: OK 192

The architecture of fundamental rights in the European Union / Šejla Imamović -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: FI 291

Public law in a troubled era : a tribute to professor Patrick Birkinshaw / edited by Katarzyna Gromek-Broc -- (Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: OL 109

Financial accountability in the European Union : institutions, policy and practice / edited by Paul Stephenson, María-Luisa Sánchez-Barrueco and Hartmut Aden -- London ; New York : Routledge, 2020
Signatuur: 184: TZ 442

Financieel recht - Financial law

november 2023

Corporate finance / Jonathan Berk, Peter DeMarzo -- Upper Saddle River : Pearson, 2023
Signatuur: 184: TD 57 6th ed. - Compulsory reading material, ask at the desk

oktober 2023

Cambridge handbook of European monetary, economic and financial Integration / D. Adamski -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

The economics of financial markets and institutions : from first principles / Oren Sussman -- Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: TZ 443

Gezondheidsrecht - Health law

november 2023

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel / mr. dr. B. Wallage -- Amsterdam : Berghauser Pont Publishing, 2022
Signatuur: 184: B.32.WALL - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Evergreening patent exclusivity in pharmaceutical products : supplementary protection certificates, orphan drugs, paediatric extensions and ATMPs / Frantzesksa Papadopoulou -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart, 2021
Signatuur: 184: M.8.b.21.PAPA

AI in eHealth : human autonomy, data governance and privacy in healthcare / edited by Marcelo Corrales Compagnucci [et al] -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: B.32.CORR

Medical product regulatory affairs : pharmaceuticals, diagnostics, medical devices / John J. Tobin and Gary Walsh -- Weinheim, Germany : WILEY-VCH GmbH, 2024
E-book: available in UvA domain

oktober 2023

Waar blijft de tijd? / Bert de Hek -- Den Haag : Boom Uitgevers, 2023
E-book: available in UvA domain

Medical law in Belgium / Nys, Herman -- Piraí : Wolters Kluwer Law International, 2023
E-book: available in UvA domain

The interplay of global standards and EU pharmaceutical regulation : the International Council for Harmonisation / Sabrina Röttger-Wirtz -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart, 2021
Signatuur: 184: B.32.ROTT

september 2023

Constitutional contagion : COVID, the courts, and public health / Wendy Parmet -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: B.32.PARM

Sdu wettenverzameling gezondheidsrecht / onder redactie van mr. dr. W.R. Kastelein, prof. mr. J. Legemaate -- Den Haag : Sdu, 2023
Signatuur: 184: B.32.GEZO leg 2023/2024 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Food crime : an introduction to deviance in the food industry / Matthew Robinson -- New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2024
Signatuur: 184: B.32.ROBI

augustus 2023

Public health law in practice / Jennifer L. Pomeranz, Thomas G. Merrill, Kevin R.J. Schroth -- New York, NY : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: B.32.POME

Mason & McCall Smith's law & medical ethics / Anne-Maree Farrell -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: B.32.MASO 2023

Medicine, patients and the law / Margaret Brazier, Emma Cave and Rob Heywood -- Manchester : Manchester University Press, 2023
Signatuur: 184: B.32.BRAZ

Routledge handbook of sustainable and regenerative food systems / edited by Jessica Duncan, Michael Carolan, and Johannes S.C. Wiskirke -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021
Signatuur: 184: B.32.DUNC

Het verraad van de hoge raad : een persoonlijke evaluatie van mijn strafzaak (over hulp bij zelfdoding) tegen het licht van ons rechtssysteem / Albert Heringa -- Amsterdam : Brave New Books, 2023
Signatuur: B.32.HERI

Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierecht - Intellectual property, Media law and Information law

november 2023

Privacy-preserving computing for big data analytics and AI / Kai Chen, Qiang Yang -- Cambridge : Cambridge University Press, 2024
Signatuur: 184: M.11.CHEN

Artificial intelligence and human rights / edited by Alberto Quintavalla, Jeroen Temperman -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: FA 576

Evergreening patent exclusivity in pharmaceutical products : supplementary protection certificates, orphan drugs, paediatric extensions and ATMPs / Frantzesksa Papadopoulou -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart, 2021
Signatuur: 184: M.8.b.21.PAPA

New digital markets act : a practitioner's guide / Schmidt, Jens Peter -- Baden-Baden, Germany : München, Germany : Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Nomos, 2023
Signatuur: 184: QB 449

oktober 2023

Medienrecht : Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer Berücksichtigung von Presse, Rundfunk und Multimedia / Frank Fechner -- Tübingen : Mohr Siebeck, UTB, 2023
Signatuur: 184: M.11.FECH

New Data Governance Act : a practitioner's guide / by Kristina Schreiber, Patrick Pommerening, Philipp Schoel -- München, Germany : Oxford : Baden-Baden, Germany : Beck, 2023
Signatuur: 184: PV 204

General Data Protection Regulation : article-by-article commentary / edited by Indra Spiecker gen. Döhmann, Vagelis Papakonstantinou, Gerrit Hornung, Paul De Hert -- München, Germany : Oxford : Baden-Baden, Germany : Beck, 2023
Signatuur: 184: PV 203

The digital republic : on freedom and democracy in the 21st century / Jamie Susskind -- London : Bloomsbury Publishing, 2023
Signatuur: 184: B.33.SUSS dig

The great web 3.0 glossary / edited by Nikolas Beutin & Daniel Boran -- Frankfurt am Main : Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, 2023
Signatuur: 184: B.33.BEUT

Liability for AI : Münster colloquia on EU law and the digital economy VII / Sebastian Lohsse, Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer (eds.) -- London : Baden-Baden : Hart, Bloomsbury, 2023
Signatuur: B.33.MUNS VII

Trade mark regulation (EUTMR) : Brussels commentary / edited by Ulrich Hildebrandt, Olaf Sosnitza -- München, Germany : Baden-Baden, Germany : Oxford : Beck, 2023
Signatuur: 184: M.8.d.21.HILD

september 2023

International cybersecurity and privacy law in practice / Charlotte A. Tschider -- Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law International, 2023
E-book: available in UvA domain

The Routledge handbook of technology, crime and justice / edited by M.R. McGuire and Thomas J. Holt -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017
Signatuur: 184: B.33.MCGU

Global data strategies : a handbook / edited by Moritz Hennemann -- München, Germany : Oxford : Baden-Baden, Germany : Beck, 2023
Signatuur: 184: B.33.HENN

Handbook on the politics and governance of big data and artificial intelligence / edited by Andrej Zwitter, Oskar J. Gstrein -- Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2023
Signatuur: 184: B.33.ZWIT

augustus 2023

The networked leviathan : for democratic platforms / Paul Gowder -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: M.11.GOWD

The legal singularity : how artificial intelligence can make law radically better / Abdi Aidid -- Toronto : University of Toronto Press, 2023
E-book: available in UvA domain

The Cambridge handbook of lawyering in the digital age / edited by Larry A. DiMatteo, André Janssen, Pietro Ortolani, Francisco de Elizalde, Michel Cannarsa, Mateja Durovic -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: B.33.DIMA

Internationaal economisch recht - International law and economics

november 2023

Dalhuisen on transnational and comparative commercial, financial and trade law / Jan H Dalhuisen -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: C.2.12.DALH 2022, vol. 1-3

International investment law and legal theory : expropriation and the fragmentation of sources / Jörg Kammerhofer -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: EA 300

oktober 2023

New Asian regionalism in international economic law / Pasha L. Hsieh -- Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: LB 20

The analytical failures of law and economics / Shawn Bayern -- Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: TC 120

Law and politics on export restrictions : WTO and beyond / Chien-Huei Wu -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: TN 255

Responsible trading in raw materials : regulatory challenges of international trade in raw materials / Solveig Gasche -- Tübingen, Germany : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Economic analysis for lawyers / Henry N. Butler, Christopher R. Drahozal, Joanna Shepherd -- Durham, North Carolina : Carolina Academic Press, 2014
Signatuur: 184: DF 190 - Compulsory reading material, ask at the desk

Compensation for damage in international investment arbitration : practical guide / Mikael Ouaniche and Stéphane Prigent ; preface by Laurent Jaeger -- Bruxelles : Bruylant, 2022
E-book: available in UvA domain

september 2023

The EU and the WTO : liber amicorum Marco Bronckers / Freya Baetens -- Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law International, 2023
E-book: available in UvA domain

Chinese business and the Belt and Road Initiative : institutional strategies / Jerry J.Zhang -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022
Signatuur: 184: LV 35

augustus 2023

Swiss contract law in international commercial arbitration: a commentary / C. Muller -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

Revitalizing the world trading system / Alan Wm. Wolff -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: TN 254

The Cambridge handbook of Twin Peaks financial regulation / edited by Andrew Godwin, Andrew Schmulow -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: DF 189

Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking - International private law and comparative law

november 2023

Dalhuisen on transnational and comparative commercial, financial and trade law / Jan H Dalhuisen -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: C.2.12.DALH 2022, vol. 1-3

Internationaal privaatrecht. Deel I, Algemeen deel IPR / door mr. A.P.M.J. Vonken ; m.m.v. mr. H.L.E. Verhagen, mr. X.E. Kramer, mr. S. van Dongen -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 10,I (2023) - Meld u aan de balie

oktober 2023

Advanced introduction to private international law and procedure / Peter Hay -- Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2023
Signatuur: 184: C.3.1.HAY 2023

Un système de droit international privé de l'Union européenne? / sous la direction de Ludovic Pailler et Cyril Nourissat -- Bruxelles : Bruylant, 2023
Signatuur: 184: C.3.PAIL

september 2023

Civil jurisdiction and judgments in Europe : the Brussels I Regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention / Trevor Hartley -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: C.3.2.HART civ 2023

EU private international law in family matters : legislation and CJEU case law / Costanza Honorati, Maria Caterina Baruffi -- Cambridge : Intersentia, 2022
Signatuur: 184: C.3.2.HONO

Standard of proof in Europe / edited by Luboš Tichý -- Tübingen, Germany : Mohr Siebeck, 201
E-book: available in UvA domain

Public and private enforcement of consumer law : insights for Luxembourg / Stephanie Law, Vincent Richard (editors) -- Baden-Baden, Germany : Nomos Verlagsgesellschaft, 2021
E-book: available in UvA domain

Causa contractus : Auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens / Alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale / À la recherche des conditions de l'efficacité de la volonté contractuelle / Gregor Albers -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2022
E-book: available in UvA domain

augustus 2023

Proportionality in private law / edited by Franz Bauer and Ben Köhler -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
Signatuur: 184: C.3.BAUE

The principles and practice of international commercial arbitration / Margaret L. Moses -- Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2017
Signatuur: 184: C.2.4.MOSE

Shipping law / Simon Baughen -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2023
Signatuur: 184: C.1.4.BAUG 2023

Internationaal publiekrecht - Public international law

december 2023

UvA-studenteneditie internationaal en Europees recht / J.W. van de Gronden, J. Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, P.A. Nollkaemper, S.J. Tans, H.C.F.J.A. de Waele -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: BA 156 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Lawyers in conflict and transition / Kieran McEvoy, Louise Mallinder, Anna Bryson -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: R.3.MCEV

Practices of reparations in international criminal justice / Christoph Sperfeldt -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: EH 309

Slavery reparations time is now : exposing lies, claiming justice for global survival, an international legal assessment / Nora Wittmann -- Vienna : Power of Trinity Publishers, 2013
Signatuur: 184: FA 578

november 2023

International law / Jan Klabbers -- Cambridge : Cambridge University Press, 2024
Signatuur: 184: BA 147 4th ed. - Compulsory reading material, ask at the desk

The use of force and international law / Christian Henderson -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2024
Signatuur: 184: ED 254

Cambridge handbook of foreign judges on domestic courts / Anna Dziedzic -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

Counter-terrorism, constitutionalism and miscarriages of justice : a festschrift for Professor Clive Walker / edited by Genevieve Lennon, Colin King and Carole McCartney -- Oxford : Hart, 2021
Signatuur: 184: JD 264

oktober 2023

Ukraine's unnamed war : before the Russian Invasion of 2022 / Dominique Arel, Jesse Driscoll -- Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: EE 78

International humanitarian law : cases, materials, and commentary / Nicholas Tsagourias, Alasdair Morrison -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: ED 245 2nd ed.

Of law and the world : critical conversations on power, history, and political economy / David Kennedy and Martti Koskenniemi -- Cambridge, Massachusetts ; London, England : Harvard University Press, 2023
Signatuur: 184: BD 309

The globalization of world politics : an introduction to international relations / John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens [editors] -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: HN 227 9th ed. - Compulsory reading material, ask at the desk

The international law of the sea / Donald R. Rothwell, Tim Stephens -- Oxford : Hart, 2023
Signatuur: 184: DB 287 3rd ed.

The application of teachings by the International Court of Justice / Sondre Torp Helmersen -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: EB 97

september 2023

We may dominate the world : ambition, anxiety, and the rise of the American Colossus / Sean A. Mirski -- New York : PublicAffairs, 2023
Signatuur: 184: LP 204

Public international law / edited by Emily Crawford, Alison Pert, Ben Saul -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: BA 155

Royal Navy and Fishery Protection: From the Fourteenth Century to the Present / Jon Wise -- Barnsley: Seaforth Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Space law / by Stephan Hobe -- Baden-Baden : München : Oxford : Nomos, 2023
Signatuur: 184: DC 127

Encyclopedia of transitional justice / Lavinia Stan, Nadya Nedelsky -- Cambridge [UK] ; New York : Cambridge University Press, 2022
E-book: available in UvA domain

De facto state identity and international legitimation / Sebastian Klich -- Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2022
Signatuur: 184: DE 173

Maritime operations law in practice : key cases and incidents / edited by David Letts and Rob McLaughlin -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,Taylor & Francis Group, 2023
Signatuur: 184: DB 316

The Colombian Peace Agreement : a multidisciplinary assessment / edited by Jorge Luis Fabra-Zamora, Andrés Molina-Ochoa, and Nancy C. Doubleday -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021
Signatuur: 184: JM 140

augustus 2023

Convention on International Interests in Mobile Equipment and protocol thereto on matters specific to space assets : official commentary / Roy Goode -- Rome : International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), 2019
Signatuur: 184: DC 126

The everyday makers of international law : from great halls to back rooms / Tommaso Soave -- Cambridge, England ; New York, New York : Cambridge University Press, 2022
E-book: available in UvA domain

Beyond fragmentation : cross-fertilization, cooperation and competition among international courts and tribunals / edited by Chiara Giorgetti, Mark Pollack -- Cambridge, England ; New York, New York : Cambridge University Press, 2022
E-book: available in UvA domain

Mededingingsrecht - Competition law

oktober 2023

Jones and Sufrin's EU competition law : text, cases, and materials / Alison Jones, Brenda Sufrin -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: QB 244 8th ed.

Mensenrechten / Grondrechten - Human rights law/ Civil rights

december 2023

Slavery reparations time is now : exposing lies, claiming justice for global survival, an international legal assessment / Nora Wittmann -- Vienna : Power of Trinity Publishers, 2013
Signatuur: 184: FA 578

november 2023

Apartheid studies : a manifesto / Nyasha Mboti -- Trenton : Africa World Press, 2023
Signatuur: 184: FA 577

Artificial intelligence and human rights / edited by Alberto Quintavalla, Jeroen Temperman -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: FA 576

Feminist judgments : immigration law opinions rewritten / edited by Kathleen Kim, Kevin Lapp, Jennifer J. Lee -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2024
Signatuur: 184: S.30.o.FEMI kim

The concealment controversy : sexual orientation, discretion reasoning and the scope of refugee protection / Janna Wessels -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: FM 216

oktober 2023

Abortion : the Supreme Court decisions, 1965-2022 / edited, with an introduction, by Ian Shapiro and Alicia Steinmetz -- Indianapolis : Hackett Pub. Co., 2023
Signatuur: 184: S.30.h.SHAP

Plurality and diversity in law. The human rights paradigm = Pluralité et diversité en droit. Le paradigme des droits de l'homme / edited by Laurence Burgorgue-Larsen -- Cambridge : Intersentia, 2023
Signatuur: 184: S.70.o.BURG

Rights refused : grassroots activism and state violence in Myanmar / Elliott Prasse-Freeman -- Stanford, California : Stanford University Press, 2023
Signatuur: 184: EH 308

International humanitarian law : cases, materials, and commentary / Nicholas Tsagourias, Alasdair Morrison -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: ED 245 2nd ed

Repair : redeeming the promise of abolition / Katherine Franke -- Chicago, Illinois : Haymarket Books, 2019
E-book: available in UvA domain

The temporary protection directive : central themes, problem issues and implementation in selected member states / Sandra Mantu, Karin Zwaan and Tineke Strik (eds) -- Enschede : Ipskamp Printing, 2023
Signatuur: 184: FM 215

Conflict refugees : European Union law and practice / Christel Querton -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: FM 214

Het wankele recht van spreken : pleidooi voor een herwaardering van het vrije woord / Koen Lemmens -- Tielt : Lannoo, 2023
Signatuur: 184: S.5.o.LEMM wan

Applying international and European antidiscrimination law to the housing context / Juan Carlos Benito Sanchez -- Paris : Oxford : Éditions A. Pedone, 2023
Signatuur: 184: FI 292

Neoliberal citizenship : sacred markets, sacrificial lives / Luca Mavelli -- Oxford : Oxford University Press, 2022
Signatuur: 184: FM 213

When environmental protection and human rights collide : the politics of conflict management by regional courts / Marie-Catherine Petersmann -- Cambridge, England ; New York, New York : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

september 2023

Diverse voices in public law / edited by Se-shauna Wheatle and Elizabeth O'Loughlin -- Bristol, UK : Bristol University Press, 2023
Signatuur: 184: S.8.o.WHEA

Gay fathers, twin sons : the citizenship case that captured the world / Nancy L. Segal -- Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2023
Signatuur: 184: S.30.o.SEGA

The fight for free speech : ten cases that define our First Amendment freedoms / Ian Rosenberg -- New York : New York University Press, 2021
Signatuur: 184: S.30.o.ROSE

Child rights in humanitarian crisis : improving action and response / edited by Rigmor Argren and Jessica Jonsson -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2023
Signatuur: 184: B.35.ARGR

Managed dissent : the law of public protest / Timothy Zick -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: S.30.o.ZICK

Nullum crimen sine lege, the European Convention on Human Rights and the foreseeability of the law / Sara Paiusco -- Baden-Baden, Germany : Nomos Verlagsgesellschaft, 2021
E-book: available in UvA domain

augustus 2023

Global reflections on children's rights and the law : 30 years after the convention on the rights of the child / edited by Ellen Marrus and Pamela Laufer-Ukeles -- Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2022
Signatuur: 184: B.35.MARR

The architecture of fundamental rights in the European Union / Šejla Imamović -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: FI 291

What's wrong with rights? : social movements, law and liberal imaginations / Radha D'Souza -- London : Pluto Press, 2018
Signatuur: 184: FA 575

Irregular migrants and the right to health / Stefano Angeleri -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: FI 290

Intersectionality in the human rights legal framework on violence against women : at the centre or the margins? / Lorena Sosa -- Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2017
Signatuur: 184: S.70.o.SOSA

A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights / Reid, Karen -- London : Sweet & Maxwell, 2023
Signatuur: 184: FI 117 7th ed.

General principles of the European Convention on Human Rights / Janneke Gerards -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: FI 271 2nd ed.

Natiestaat en kolonialisme: een ongemakkelijk verbond : ras en nationaliteit in de negentiende eeuw / H.U. Jessurun d' Oliveira -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: S.5.o.JESS nat

Milieurecht - Environmental law

oktober 2023

Marx in the anthropocene : towards the idea of degrowth communism / Kohei Saito -- Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: IR 634

Farm animal welfare law : international perspectives on sustainable agriculture and wildlife regulation / edited by Gabriela Steier -- Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2024
Signatuur: 184: IR 632

Fossil future : why global human flourishing requires more oil, coal, and natural gas--not less / Alex Epstein -- New York, New York : Portfolio/Penguin, 2022
Signatuur: 184: IR 633

Governing climate change : global cities and transnational lawmaking / Jolene Lin -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: IR 631

Environmental law : a very short introduction / Elizabeth Fisher -- Oxford, United Kingdom ; New York, NY, United States of America : Oxford University Press, 2017
Signatuur: 184: IR 630

When environmental protection and human rights collide : the politics of conflict management by regional courts / Marie-Catherine Petersmann -- Cambridge, England ; New York, New York : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

Climate migration : critical perspectives for law, policy, and research / Calum Nicholson -- London : Bloomsbury Publishing Plc, 2023
E-book: available in UvA domain

september 2023

The Royal Navy and fishery protection : from the fourteenth century to the present / Jon. Wise -- Havertown : Pen & Sword Books Limited, 2023
E-book: available in UvA domain

Climate change litigation in the Asia Pacific / edited by Jolene Lin, Douglas A. Kysar -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: IR 629

Fulfilling the sustainable development goals : on a quest for a sustainable world / co-editors: Narinder Kakar, Vesselin Popovski and Nicholas A. Robinson -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022
Signatuur: 184: IR 628

augustus 2023

Freedom of environmental information : aspirations and practice / Sean Whittaker, Colin T. Reid, Jonathan Mendel -- Cambridge, United Kingdom : Intersentia, 2023
Signatuur: 184: IR 624

Decisions for sustainability : facts and values / Thomas Dietz -- Cambridge, New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: IR 626

The climate book / created by Greta Thunberg -- New York : Penguin Press, 2023
Signatuur: 184: IR 625

De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: : richtlijnen voor een duurzame transitie / Hendrik Schoukens (ed.) -- Brugge : die Keure, 2023
Signatuur: 184: E.674

Angry weather : heat waves, floods, storms, and the new science of climate change / Friederike Otto with Benjamin von Brackel -- Vancouver [British Columbia] ; Berkeley : Greystone Books, 2020
Signatuur: 184: IR 627

Science and judicial reasoning : the legitimacy of international environmental adjudication / Katalin Sulyok -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: IR 623

Liability for transboundary pollution at the intersection of public and private international law / Guillaume Laganière -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart, 2022
Signatuur: 184: IR 622

Panta rhei : recht en duurzaamheid / redactie: M.Y.H.G. Erkens, C. de Groot, C.H.A. van Oostrum -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: IR 621

The Cambridge handbook of commons research innovations / edited by Sheila R. Foster, Chrystie F. Swiney -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: IR 620

Privaatrecht - Private law

december 2023

Juridisch handboek gebiedsontwikkeling / prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Karens, mr. M.A.. Bonthuis-Broekman -- 's-Gravenhage : IBR, Instituut voor Bouwrecht, 2023
Signatuur: 184: S.5.g.7.BREG 2023

november 2023

Mass harm in Europe : compensation and civil procedures / edited by Tomas Arons, Rianka Rijnhout -- Cambridge : Intersentia, 2023
Signatuur: 184: B.26.ARON

State and family in China : filial piety and its modern reform / Yue Du -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: B.15(China).DU

Huurrecht / mr. A.R. de Jonge -- Den Haag : Boom Juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.6.f.JONG huu 2023

Private law : notes on the Italian system / Gaetano Roberto Filograno -- Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2021
Signatuur: 184: B.11.a.FILO

Open normen, toezicht en duurzaamheid : perspectieven op komende duurzaamheidswetgeving vanuit het bestuursrecht, het mededingingsrecht en het financieel toezichtrecht / prof. mr. T. Barkhuysen [et al] --Zutphen : Uitgeverij Paris, 2023.
Signatuur: 184: B.16.HAND 2023

Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3, Vermogensrecht algemeen. Deel V, Gemeenschap / door mr. S. Perrick -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 3,V (2023) - Meld u aan de balie

oktober 2023

Betreuungsrecht. Handkommentar / Andreas Jurgeleit (Hrsg.) -- Baden-Baden : Nomos, 2023
Signatuur: 184: B.35.JURG

Waar blijft de tijd? / Bert de Hek -- Den Haag : Boom Uitgevers, 2023
E-book: available in UvA domain

Goode and Gullifer on legal problems of credit and security / R. Goode, L. Gullifer -- London : Sweet & Maxwell, 2023
Signatuur: 184: C.1.3.o.GULL 2023

Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Personen- en familierecht, deel II. Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven / bewerkt door W.D. Kolkman, F.R. Salomons -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 1,II (2023) - Meld u aan de balie

LkSG : Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) : Kommentar / herausgegeben von Holger Fleischer, Peter Mankowski -- München : C.H. Beck, 2023
Signatuur: 184: B.19.c.FLEI

The structural transformation of European private law : a critique of juridical hermeneutic / Leone Niglia -- Oxford : Hart Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Personen-, familie- & erfrecht 2023/2024 / onder redactie van: prof. mr. Wendy Schrama & mr. Maaike Huijzer -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: B.6.p.PERS wet

Serie bouw- en aanbestedingsrecht : jurisprudentie en regelgeving. 3, Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; Bouwtijdverlenging / mr. M.A. van Wijngaarden ; bewerkt door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis -- Zutphen : Uitgeverij Paris, 2023
Signatuur: 184: B.6.m.CHAO bou 3 (2023)

Erfrecht & giften : na de codificatie van 2022 / René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs -- Antwerpen ; Gent ; Cambridge : Intersentia, 2023
Signatuur: 184: B.7.b.DEKK

Show me the bodies : how we let Grenfell happen / Peter Apps -- London : Oneworld Publication Ltd., 2022
Signatuur: 184: C.1.3.o.APPS

Contract law : an introduction to the English law of contract for the civil lawyer / John Cartwright -- Oxford ; London : Hart, 2023
Signatuur: 184: C.1.3.c.CART con 2023

Advanced introduction to contract law and theory / Brian H. Bix -- Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2023
Signatuur: 184: C.1.1.c.BIX

Droit des biens / Philippe Malaurie, Laurent Aynès -- Paris La Défense : LGDJ-Lextenso, 2023
Signatuur: 184: B.10.c.MALA bie 2023

Contracting in Japan : the bargains people make when information is costly, commitment is hard, friendships are unstable, and suing is not worth it / J. Mark Ramseyer -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: B.25(Japan).RAMS

Harmonizing digital contract law : the impact of EU directives 2019/770 and 2019/771 and the regulation of online platforms : a handbook / edited by Alberto De Franceschi, Reiner Schulze -- Baden-Baden, Germany : München, Germany : Oxford : Nomos, 2023
Signatuur: 184: B.26.DEFR

september 2023

Aansprakelijkheidsrecht / Cees van Dam -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.6.e.DAM aan 2023

The future of European private law / André Janssen, Matthias Lehmann, Reiner Schulze (eds.) -- Oxford : Baden-Baden, Germany : Hart, 2023
Signatuur: 184: B.26.JANS fut

Making of the Chinese Civil Code: promises and persistent problems / Hao Jiang -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

Bijzondere overeenkomsten / H.N. Schelhaas, A.J. Verheij - Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: B.6.a.STUD 6 (2023) - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Serie bouw- en aanbestedingsrecht : jurisprudentie en regelgeving. 2, Aansprakelijkheid na oplevering ; Garanties / mr. M.A. van Wijngaarden ; bewerkt door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis -- Zutphen : Uitgeverij Paris, 2023
Signatuur: 184: B.6.m.CHAU bou 2 (2023)

Child rights in humanitarian crisis : improving action and response / edited by Rigmor Argren and Jessica Jonsson -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2023
Signatuur: 184: B.35.ARGR

Swiss foundation law / Thomas Sprecher -- Zurich ; St. Gallen : Dike, 2023
Signatuur: 184: B.14.a.SPRE

Crypto-assets : the European legal framework / Niels Vandezande -- Cambridge : Intersentia, 2023
Signatuur: 184: B.16.k.VAND 2023

Families by agreement : navigating choice, tradition, and law / Brian H. Bix -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: C.1.1.b.BIX

Burgerlijk wetboek : de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW, voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese wetgeving / onder redactie van: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C B.6.h.BW 1/II (2023)

Vermogensrecht : de tekst van de Boeken 3, 5, 6, 7, titels 1, 1A, 1AA, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 7, 7A, 7B, 9, 14, 15 en 16 en Boek 10, titels 1, 9, 10, 11, 13 en 14 van het BW, verwante regelgeving en IPR, voorzien van commentaar / onder redactie van: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk, M.H. Wissink -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C B.6.h.VERM tek 2023

Aanbestedingsrecht : de tekst van de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Wet NErpe, voorzien van commentaar / red.: P. Heijnsbroek, W.A. Janssen -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C B.6.m.AANB 2023

20 Jahre neues Schuldrecht : Bericht, Bilanz, Bibliographie / J. Rückert -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Cretney & Probert's family law / Rebecca Probert -- London : Sweet & Maxwell, 2023
Signatuur: 184: C.1.3.b.CRET pro

Advanced introduction to cross-border insolvency law / Reinhard Bork -- Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elager Publishing, 2023
Signatuur: 184: C.2.2.h.III.BORK cro

The principles of equity & trusts / Graham Virgo -- Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: C.1.3.c.VIRG

Punishment and private law / edited by Elise Bant, Wayne Courtney, James Goudkamp, and Jeannie Marie Paterson -- Oxford ; New York : Hart, 2021
Signatuur: 184: C.2.2.c.III.BANT

Kern van het vermogensrecht / prof. mr. M.M. van Rossum, mr. dr. D.J.B. Op Heij -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.6.d.ROSS

augustus 2023

Kifid, toegankelijk recht doen in financiële geschillen / onder redactie van: mr. N. Boomsma [et al] -- Zutphen : Uitgeverij Paris, 2023
Signatuur: 184: B.16.d.BOOM

Research handbook on EU tort law / edited by Paula Giliker -- Cheltenham, England ; Northampton, Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2017
E-book: available in UvA domain

Goederen- & zekerhedenrecht / Willem van Boom -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.6.d.BOOM goe 2023

Burgerlijk wetboek 2023/2024 / redactie: mr. R.J.Q. Klomp, prof. mr. C. Mak -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: B.6.h.BW wet

Social parenthood in comparative perspective / edited by Clare Huntington, Courtney G. Joslin, and Christiane von Bary -- New York : New York University Press, 2023
Signatuur: 184: C.2.2.b.HUNT

Chinese civil code : the specific parts : a handbook / by Yuanshi Bu -- München, Germany : Oxford, United Kingdom : Baden-Baden, Germany : Chicago, IL, USA : Verlag C.H. Beck, 2023
Signatuur: 184: B.15(China).BU

Executierecht / Prof. mr. A.W. Jongbloed -- Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: B.6.p.SBP 5 (2023)

Key ideas in commercial law / William Day -- Oxford, UK : Hart Publishing, 2023
Signatuur: 184: C.1.3.c.DAY com

Corporate attribution in private law / Rachel Leow -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: C.1.4.LEOW

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2023/2024 / onder redactie van: D.L.M.T. Dankers-Hagenaars, M.B.M. Loos -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.6.e.DANK 2023/2024 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Civil courts and the European polity : the constitutional role of private law adjudication in Europe / edited by Chantal Mak, Betül Kas - Oxford, England : Hart Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Driving without a Driver : Autonomous Driving as a Legal Challenge. Proceedings of the 38th Congress of the Society of Comparative Law in Tübingen, September 29 to October 1, 2022 / Uwe Kischel -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

The province and politics of the economic torts / John Murphy -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: C.1.3.c.MURP

Droit de la responsabilité et des contrats régimes d'indemnisation / Philippe Le Tourneau ; avec Cyril Bloch [et al] -- Paris : Dalloz, 2023
Signatuur: 184: B.10.c.TOUR

Handbuch Verbraucherrecht / herausgegeben von prof. dr. Martin Schmidt-Kessel, prof. dr. Malte Krammer -- Köln : Carl Heymanns Verlag, 2023
Signatuur: 184: B.9.c.SCHM

Code de procédure civile : annoté / sous la direction de Pierre Callé -- Paris : Lefebvre Dalloz, 2023
Signatuur: 184: B.10.p.CALL

Handboek bouwen onder de Omgevingswet / onder redactie van prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. K.J. de Graaf, mr. dr. C.P. Hageman & mr. J.J. Karens ; met medewerking van mr. H.C.W.M. Moesker [et al] -- 's-Gravenhage : Instituut voor bouwrecht, 2023
Signatuur: 184: B.6.m.HAND 2023

Mayson, French & Ryan on company law / Derek French -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: C.1.4.FREN 2023

Familierecht : een introductie / onder redactie van: W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia, G.C.A.M. Ruitenberg, M.J. Vonk -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: B.6.b.FAMI 2023

European private law / Guido Alpa, Mads Andenas -- Pisa : Pacini giuridica, 2022
Signatuur: 184: B.26.ANDE

Les grandes notions du droit privé / Judith Rochfeld -- Paris : Puf, 2022
Signatuur: 184: B.10.a.ROCH

Compendium van het personen- en familierecht / Patrick Senaeve en Charlotte Declerck -- Leuven, België : Acco Learn, 2022
Signatuur: 184: B.7.b.SENA com

Handboek ICT-contracten / Arnoud Engelfriet -- Utrecht : Ius Mentis, 2023
Signatuur: 184: B.6.e.VOS

Fiduciary obligations in business / edited by Arthur B. Laby, Jacob Hale Russell -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: C.2.2.c.I.LABY

The Cambridge handbook of class actions : an international survey / edited by Brian T. Fitzpatrick, Randall S. Thomas -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: C.2.2.p.CLAS

Recht der internationale organisaties - Law of international organizations

oktober 2023

Transforming international institutions : how money quietly sidelined multilateralism at the United Nations / Erin R. Graham -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: MB 194

Incredible commitments : how UN peacekeeping failures shape peace processes / Anjali Kaushlesh Dayal -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: MF 115

augustus 2023

The United Nations : policy and practice / edited by Jean Krasno -- Boulder, Colorado : Lynne Rienner Publishers, Inc., 2023
Signatuur: 184: MD 197

Beyond fragmentation : cross-fertilization, cooperation and competition among international courts and tribunals / edited by Chiara Giorgetti, Mark Pollack -- Cambridge, England ; New York, New York : Cambridge University Press, 2022
E-book: available in UvA domain

Rechtsfilosofie & Rechtssociologie - Philosophy of law & Sociology of law

december 2023

Lawyers in conflict and transition / Kieran McEvoy, Louise Mallinder, Anna Bryson -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: R.3.MCEV

november 2023

Spel, stoornis en delict : op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel / onder redactie van: Karel 't Lam, Marike Lancel, Frans Koenraadt -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: P.90.5011

Advocacy / David Pannick -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: C.5.4.HAML pan

Agency, negligence and responsibility / edited by Veronica Rodriguez-Blanco, George Pavlakos -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: H.7.d.RODR

Woke theater : hoe we ontsnappen uit de greep van woke en antiwoke / Cees Zweistra -- Utrecht : KokBoekencentrum Uitgevers, 2023
Signatuur: 184: H.7.d.ZWEI wok

oktober 2023

Legal ethics / Jonathan Herring -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: H.7.c.HERR 2023

Understanding lawyers' ethics / the late Monroe H. Freedman, Abbe Smith -- Durham, North Carolina : Carolina Academic Press, 2023
Signatuur: 184: H.7.c.FREE

Knowing what the law is : legal theory in a new key / Alexander Somek -- Oxford ; New York : Hart, 2021
Signatuur: 184: H.7.m.SOME

Elkaar eerlijk behandelen : wantrouwen, polarisatie en complotdenken voor zijn / Kees van den Bos -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: R.2.3.1.BOS

The hollow hope : can courts bring about social change? / Gerald N. Rosenberg -- Chicago : The University of Chicago Press, 2023
Signatuur: 184: R.5.1.ROSE 2023

Deconstructive constitutionalism : Derrida reading Kant / Jacques De Ville -- Albany : State University of New York Press, 2023
Signatuur: 184: S.4.a.VILL

september 2023

Trialectic : the confluence of law, neuroscience, and morality / Peter A. Alces -- Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2023
Signatuur: 184: H.7.c.ALCE

Decolonizing constitutionalism : beyond false or impossible promises / edited by Boaventura de Sousa Santos, Sara Araújo and Orlando Aragón Andrade -- New York, NY : Routledge, 2024
Signatuur: 184: R.1.SOUS dec

Law and the epistemologies of the South / Boaventura de Sousa Santos -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: R.1.SOUS

Witchcraft : a history in thirteen trials / Marion Gibson -- London : Simon & Schuster, 2023
Signatuur: 184: R.5.1.2.GIBS

augustus 2023

Law and society : an introduction / Steven E. Barkan -- New York, NY ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2024
Signatuur: 184: R.1.BARK

Jurisprudence : theory and context / Brian H. Bix -- London : Sweet & Maxwell, 2023
Signatuur: 184: H.7.m.BIX 2023

Decisions about decisions : practical reason in ordinary life / Cass R. Sunstein -- Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: R.3.5.4.SUNS

Der arbeitende Souverän : eine normative Theorie der Arbeit / Axel Honneth -- Berlin : Suhrkamp, 2023
Signatuur: 184: R.2.3.1.HONN arb

Nudge : the final edition / Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein -- London : Penguin Books, 2022
Signatuur: 184: R.2.3.1.SUNS nud

Trust matters : cross-disciplinary essays / edited by Raquel Barradas de Freitas and Sergio Lo Iacono -- Oxford ; New York : Hart, 2021
Signatuur: 184: H.7.c.BARR

Properties of law : modern law and after / Kaarlo Tuori -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: S.4.a.TUOR

Organizational ethics : a practical approach / Craig E. Johnson -- Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., 2022
Signatuur: 184: H.7.c.JOHN

Rechtsgeschiedenis - History of law

november 2023

Histoire du droit / Jean-Marie Carbasse -- Paris : Presses universitaires de France/Humensis, 2021
Signatuur: 184: G.1.c.CARB

The story of constitutions : discovering the we in us / Wim Voermans ; translated by Brendan Monaghan -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: S.70.d.VOER

oktober 2023

The trials of Charles I / Ian Ward -- London, UK ; New York, NY : BLoomsbury Publishing Plc, 2023
Signatuur: 184: G.10.c.WARD

Roman legal science : between the creation and interpretation of the law / Barbara Cortese -- Napoli, Italia : Jovene, 2023
Signatuur: 184: G.4.a.3.CORT

Het sociaal, economisch en fiscaal recht in België : een beknopte geschiedenis / Dirk Heirbaut -- Gent : Academia Press, 2019
Signatuur: 184: G.9.o.HEIR soc

Madison's militia : the hidden history of the Second Amendment / Carl T. Bogus -- New York, NY : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: G.10.x.BOGU

Legal artifices : ten essays on Roman law in the present tense / Yan Thomas ; translated by Chantal Schütz & Anton Schütz ; edited by Thanos Zartaloudis, with Cooper Francis ; foreword Anton Schütz & Thanos Zartaloudis ; afterword Alain Pottage -- Edinburgh : Edinburgh University Press, 2023
Signatuur: 184: G.4.a.2.THOM

augustus 2023

Thai legal history : from traditional to modern law / edited by Andrew Harding, Munin Pongsapan -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: G.10.z.THAI leg

Codifications of late antiquity : exclusive and universal / J.H.A. Lokin ; Th.E. van Bochove, F. Brandsma, A.-M. Drummond, P.E.M.S. Lokin-Sassen -- Den Haag : Groningen : Eleven, 2023
Signatuur: 184: G.4.f.LOKI cod

Law in the Roman provinces / edited by Kimberley Czajkowski and Benedikt Eckhardt ; in collaboration with Meret Strothmann -- Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: G.4.c.CZAY

Jurists and legal science in the history of Roman law / edited by Fara Nasti and Aldo Schiavone -- London ; New York : Turin, Italy : Routledge 2022
Signatuur: 184: G.4.a.3.NAST

Staatsrecht en bestuursrecht - Constitutional and administrative law

december 2023

Juridisch handboek gebiedsontwikkeling / prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Karens, mr. M.A.. Bonthuis-Broekman -- 's-Gravenhage : IBR, Instituut voor Bouwrecht, 2023
Signatuur: 184: S.5.g.7.BREG 2023

november 2023

The British constitution : a very short introduction / Martin Loughlin -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: S.8.d.LOUG

Feminist judgments : immigration law opinions rewritten / edited by Kathleen Kim, Kevin Lapp, Jennifer J. Lee -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2024
Signatuur: 184: S.30.o.FEMI kim

The constitution of the Republic of Austria : a contextual analysis / Manfred Stelzer -- Oxford : Hart, 2022
Signatuur: 184: S.10.STEL

The story of constitutions : discovering the we in us / Wim Voermans ; translated by Brendan Monaghan -- Cambridge : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: S.70.d.VOER

Das Internationale Privatrecht der EU - Vorbild oder Vormacht? : Abgrenzungen und Wirkungen im Verhältnis zum nationalen und völkerrechtlichen Kollisionsrecht / Caroline Rapatz -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 2 : The National Courts' Perspectives / edited by Matteo Bonelli, Mariolina Eliantonio and Giulia Gentile -- London : Hart Publishing, 2023
E-book: available in UvA domain

Article 47 of the EU charter and effective judicial protection. Volume 1, The Court of Justice's perspective / edited by Matteo Bonelli, Mariolina Eliantonio and Giulia Gentile -- Oxford ; New York : Hart Publishing, 2022
E-book: available in UvA domain

oktober 2023

The Constitution in jeopardy : an unprecedented effort to rewrite our fundamental law and what we can do about it / Russ Feingold and Peter Prindiville -- New York : PublicAffairs, 2022
Signatuur: 184: S.30.d.FEIN

Bewijzen in het bestuursrecht / L.M. Koenraad -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: S.5.h.KOEN

Rethinking democratic innovation : cultural clashes and the reform of democracy / Frank Hendriks -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: S.4.a.HEND

Openbare orde en veiligheid / onder redactie van: E.R. Muller, E.T. Brainich, J.G. Brouwer, A.E. Schilder -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C S.5.t.OPEN 2023

Wantrouwen in de wandelgangen : hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten / Jan Tromp en Coen van de Ven -- Amsterdam : Uitgeverij Balans, 2023
Signatuur: 184: S.5.e.8.TROM

Casebook Verfassungsrecht / C. Bumke -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Verwaltungsrecht : Grundlagen Strukturen Herausforderungen / H. Wißmann -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Droit administratif / Jean Waline, Gabriel Eckert, Étienne Muller -- Paris : Lefebre Dalloz, 2023
Signatuur: 184: S.9.g.RIVE 2023

Inleiding constitutioneel recht / Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: S.5.a.KORT inl 2023

Tales of the constituent moment : reading constitutional preambles as origin myths / Eren Paydaş -- Baden-Baden : Nomos, 2023
Signatuur: 184: S.4.a.PAYD

september 2023

The guiding cases of China's Supreme People's Court / Yajun Tao -- Baden-Baden, Germany : Nomos, 2023
Signatuur: 184: S.51.h.TAO

Algemene wet bestuursrecht : en aanverwante regelgeving 2023/2024 / onder redactie van: mr. A.Th. Meijer en mr. F.G. van Dam -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: S.5.f.AWB wet

Bestuursrechtspraak in balans : bejegening, beslechting en bewijs / A. Verburg -- The Hague : Boom Uitgevers, 2019
E-book: available in UvA domain

Germany's dual constitution : parliamentary democracy in the Federal Republic / Florian Meinel -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, Bloomsbury Publishing Plc, 2021
Signatuur: 184: S.7.d.MEIN

The making of constitutional democracy : from creation to application of law / Paolo Sandro -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: S.4.a.SAND

augustus 2023

Die Autonomie der Unionsrechtsordnung / Hans-Martin Reissner -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2023
E-book: available in UvA domain

Onderwijsrecht : eenheid in verscheidenheid / prof. mr. P.J.J. Zoontjens -- Den Haag : Boom Juridisch, 2023
Signatuur: 184: S.5.w.ZOON een 2023

Jurisprudentie inleiding staats- en bestuursrecht 1879-2023 / redactie Saskia Hillegers, Hans Peters -- Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2023
Signatuur: 184: S.1.d.INLE

Grondwet en Statuut : de tekst van de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, voorzien van commentaar / door: P.P.T. Bovend'Eert, J.L.W. Broeksteeg, D.E. Bunschoten, J.W.A. Fleuren, H.G. Hoogers -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C S.5.d.GRON tek 2023

Les grands textes de procédure administrative contentieuse / textes présentés et rassemblés par Paul Cassia -- Paris : Dalloz, 2023
Signatuur: 184: S.9.h.CASS

Gemeentewet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen : de tekst van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorzien van commentaar / onder redactie van: J.L.W. Broeksteeg, R.J.M.H. de Greef -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C S.5.k.GEME pro 2023

De wetgevingsprocedure anno 2022 : klaar voor de toekomst? / F.J. van Ommeren, G.J.A. Geertjes, C.F. van den Berg, G.S.A. Dijkstra ; redactie: L.C. Groen, A.M. Keppel -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: S.3.c.OMME

Constitutional foundings in Northeast Asia / edited by Kevin YL Tan and Michael Ng -- Oxford ; New York : Hart, 2022
Signatuur: 184: S.50.TAN

Making democratic theory democratic : democracy, law, and administration after Weber and Kelsen / Stephen Turner and George Mazur -- New York : Routledge, 2023
Signatuur: 184: S.4.a.TURN

Les grandes décisions du Conseil constitutionnel / Laurent Domingo [et al] -- Paris : Éditions Dalloz, 2022
Signatuur: 184: S.9.h.FAVO 2023

Allgemeines Verwaltungsrecht : mit Verwaltungsprozessrecht / Steffen Detterbeck -- München : C.H. Beck, 2023
Signatuur: 184: S.7.g.DETT

Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law / Aalt Willem Heringa -- Den Haag : Chicago, IL : Eleven, 2023
Signatuur: 184: S.70.a.HERI 2023 - Compulsory reading material, ask at the desk

Administrative law in action : immigration administration / Robert Thomas -- Oxford, UK : Bloomsbury Publishing, 2022
Signatuur: 184: FM 212

The intricacies of dicta and dissent / Neil Duxbury -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: S.8.h.DUXB

The Constitution of the Russian Federation : a contextual analysis / Jane Henderson -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart, 2022
Signatuur: 184: S.21.d.HEND

The methodology of constitutional theory / edited by Dimitrios Kyritsis and Stuart Lakin -- Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, Bloomsbury Publishing Plc, 2022
Signatuur: 184: S.8.d.KYRI

Courts and judicial activism under crisis conditions : policy making in a time of illiberalism and emergency constitutionalism / edited by Martin Belov -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022
Signatuur: 184: S.70.h.BELO cou

Ligt het aan ons? : Waarom Nederlanders en Belgen hun land anders organiseren / Dirk Achten -- Antwerpen : Manteau, 2023
Signatuur: 184: S.6.g.ACHT

The Cambridge handbook of privatization / edited by Avihay Dorfman, Alon Harel -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: S.5.u.DORF

Handboek constitutioneel recht Suriname / H.K. Fernandes Mendes, m.m.v. Serena Muntslag-Essed -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: S.33.FERN con

Beginselen van het Nederlandse staatsrecht / prof. mr. A.D. Belinfante/mr. J.L. de Reede -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: S.5.a.BELI 2023

Strafrecht en criminologie - Criminal law and criminology

december 2023

Practices of reparations in international criminal justice / Christoph Sperfeldt -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
Signatuur: 184: EH 309

november 2023

The death penalty in China : policy, practice, and reform / Bin Liang and Hong Lu, editors -- New York : Columbia University Press, 2016
E-book: available in UvA domain

EU criminal law / Valsamis Mitsilegas -- Oxford ; Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2022
Signatuur: 184: P.24.163 (2022)

Spel, stoornis en delict : op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel / onder redactie van: Karel 't Lam, Marike Lancel, Frans Koenraadt -- Den Haag : Boom juridisch, 2023
Signatuur: 184: P.90.5011

oktober 2023

Truth and transitional justice : localising the international legal framework in Muslim majority legal systems / Alice Panepinto -- Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart Publishing, Bloomsbury Publishing, 2022
Signatuur: 184: B.15(Islam).PANE

The Oxford handbook of criminology / edited by Alison Liebling, Shadd Maruna, Lesley McAra -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: P.90.11

I know who you are : how an amateur DNA sleuth unmasked the Golden State Killer and changed crime fighting forever / Barbara Rae-Venter -- New York : Ballantine Books, 2023
Signatuur: 184: P.35.267

The local impact of the International Criminal Court : from law to justice / Marieke Wierda -- Cambridge, England : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar / C.P.M. Cleiren -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: balie T&C P.20.182 (2023)

Internationaal strafrecht en strafrechtelijke samenwerking : de tekst van het Wetboek van Strafrecht Boek I Titel I, het Wetboek van Strafvordering Vijfde boek, en andere voor het internationaal strafrecht en strafrechtelijke samenwerking relevante regelgeving voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante nationale en internationale regelgeving / Vincent Glerum -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: balie T&C P.20.190 (2023)

Advanced introduction to substantive criminal law / Stephen J. Morse -- Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2023
Signatuur: 184: P.27.319

Remorse and criminal justice : multi-disciplinary perspectives / edited by Steven Tudor, Richard Weisman, Michael Proeve, and Kate Rossmanith -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022
Signatuur: 184: P.44.51

Openbaar Ministerie : organisatie en functioneren van het Openbaar Ministerie in Nederland / redactie: J.H. Crijns, E.R. Muller, R. Robroek -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: P.41.366

Zwijgrecht & verschoning / Martin Scharenborg -- Netherlands : Martin Scharenborg, 2023
Signatuur: 184: P.41.365

Droit pénal Européen : les enjeux d'une justice pénale Européenne / Daniel Flore -- Namur : Bruylant, Editions juridiques, 2022
E-book: available in UvA domain

september 2023

Sex, consent and justice : a new feminist framework / Tina Sikka -- Edinburgh : Edinburgh University Press, 2022
Signatuur: 184: P.35.266

Studieboek materieel strafrecht / prof. mr. C. Kelk -- Deventer : Wolters Kluwer, 2023
Signatuur: 184: P.27.270 (2023) - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Myths and misunderstandings in white collar crime / Miriam H. Baer -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
Signatuur: 184: P.50.57

Transformations in criminal jurisdiction : extraterritoriality and enforcement / By Micheál Ó Floinn, -- London : Bloomsbury Publishing Plc, 2023
E-book: available in UvA domain

Encyclopedia of transitional justice / Lavinia Stan, Nadya Nedelsky -- Cambridge [UK] ; New York : Cambridge University Press, 2022
E-book: available in UvA domain

Nullum crimen sine lege, the European Convention on Human Rights and the foreseeability of the law / Sara Paiusco -- Baden-Baden, Germany : Nomos Verlagsgesellschaft, 2021
E-book: available in UvA domain

Principles of Chinese criminal procedure / Liling Yue -- Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart, 2021
Signatuur: 184: P.42.291

Smith, Hogan, and Ormerod's essentials of criminal law / J. Child, D. Ormerod -- Oxford : Oxford University Press, 2023
Signatuur: 184: P.27.318

American criminal law : its people, principles, and evolution / Paul H. Robinson, Sarah M. Robinson -- New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2023
Signatuur: 184: P.42.292

augustus 2023

Responsibility on trial : liability standards in international criminal law / Liana Georgieva Minkova -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2023
E-book: available in UvA domain

Domestic legal pluralism and the International Criminal Court : the case of Shari'a law in Nigeria / Dr Justin Su-wan Yang -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022
Signatuur: 184: EH 306

Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht / Raf Verstraeten, Frank Verbruggen -- Antwerpen ; Gent ; Cambridge ; Brussel : Intersentia, 2023
Signatuur: 184: P.42.290

Punishment in contemporary China : its evolution, development and change / Enshen Li -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019
Signatuur: 184: P.42.288

Ilse Koch on trial : making the "Bitch of Buchenwald" / Tomaz Jardim -- Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2023
Signatuur: EH 305

Criminal and quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe : origins, concepts, future / edited by Vanessa Franssen and Christopher Harding -- Oxford ; New York : Hart Publishing, 2022
Signatuur: 184: P.43.47

Chinese courts and criminal procedure : post-2013 reforms / edited by Björn Ahl -- Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
Signatuur: 184: P.42.289

Blauwdruk : kroniek van de nationale politie / Theo Postma en Wim Bentvelzen -- Amsterdam : Uitgeverij Balans, 2022
Signatuur: 184: P.84.313

Criminological research : a student's guide / Jamie Harding -- London ; Thousand Oaks, California : SAGE Publications, 2022
Signatuur: 184: P.90.28

Handbook on crime and technology / edited by Don Hummer and James M. Byrne -- Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2023
Signatuur: 184: B.33.HUMM