Aanwinstenlijst / Acquisitions list

Nieuwe boeken in de Juridische Bibliotheek. Ook beschikbaar: attendering per e-mail.
New books in the Law Library. Also available: email notification service.

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversenGeneral / mixed subjects
Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht Labour law and social security law
Belastingrecht Tax law
Europees recht European law
Financieel recht Financial law
GezondheidsrechtHealth law
Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierechtIntellectual property, media law and information law
Internationaal economisch rechtInternational economic law
Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijkingInternational private law and comparative law
Internationaal publiekrechtPublic international law
MededingingsrechtCompetition law
Mensenrechten / grondrechtenHuman rights / civil rights
MilieurechtEnvironmental law
PrivaatrechtPrivate law
Recht der internationale organisatiesLaw of international organisations
Rechtsfilosofie & RechtssociologiePhilosophy of law & Sociology of law
RechtsgeschiedenisHistory of law
Staatsrecht en bestuursrechtConstitutional and administrative law
Strafrecht en criminologieCriminal law and criminology

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversen – General / mixed subjects

november 2020

Jeugdrecht en jeugdhulp / Bruning, Mariëlle Ruth.; Brink, Yannick Nelson van den.; Punselie, E. C. C. — Den Haag : Sdu, Negende, herziene druk., 2020
Signatuur: 184: B.35.BRUN jeu 2020

Juridisch onderzoek : honderd vragen en antwoorden / Michel Vols — Den Haag : Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.1.l.VOLS

International organisations and global problems : theories and explanations / Susan Park — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: MB 185

The globalization of world politics : an introduction to international relations / [edited by] John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens — Oxford : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: HN 227 8th ed.

Human rights in a time of populism: challenges and responses / G.L. Neuman (ed.) — Cambridge University Press
E-book: available in UvA domain

How to organize and write a legal memorandum / P.H. Falon — New York: Wolters Kluwer, 2020
E-book: available in UvA domain

Empirical legal research: a primer / Kees van den Bos, School of Law and Department of Psychology, Utrecht University, the Netherlands — Cheltenham, UK; Northampton MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: B.1.l.BOS emp

Children’s rights and business: governing obligations and responsibility / Erdem Türkelli — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Big tech and the digital economy: the moligopoly scenario / Nicolas Petit — Oxford: Oxford University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

The Oxford handbook of children’s rights law / edited by Jonathan Todres and Shani M. King — New York, NY: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: B.35.TODR

oktober 2020

The Cambridge handbook of the law of algorithms / edited by Woodrow Barfield — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2021
E-book: available in UvA domain

De invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland: perspectieven voor de rechtspraktijk / redactie: Mariëlle Bruning, Katrien Klep, Lies Punselie — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.35.BRUN inv

Van legal realism naar legal big data: ontwikkelingen in empirisch-juridisch onderzoek toen, nu en straks / Frans L. Leeuw — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.33.LEEU

Het papieren paleis: de noodzaak van menselijker recht / Maurits Barendrecht en Maurits Chabot — Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2020
Signatuur: 184: R.5.1.BARE

Understanding Dutch law / edited by Sanne Taekema, Annie de Roo, Carinne Elion-Valter — The Hague: Eleven International Publishing, 2020
Signatuur: 184: B.1.a.UNDE 2020

Recht in context: een inleiding tot de rechtswetenschap / H.S. Taekema, A.M.P. Gaakeer, M.A. Loth — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.1.a.TAEK 2020

Juridische methoden: casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren / H.T.M. Kloosterhuis — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.1.l.KLOO 2020

september 2020

Robot rules: regulating artificial intelligence / Jacob Turner — Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019
Signatuur: 184: B.33.TURN

Leermeesters: beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken / Corjo Jansen & Joost Sillen (red.) — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.1.a.JANS

Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen / onder redactie van M. de Blois — Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020
Signatuur: 184: B.1.a.BLOI 2020

International child law / Rajnaara C. Akhtar and Conrad Nyamutata — London; New York: Routledge, 2020
Signatuur: 184: B.35.RAJN

Perspectieven op recht: een kritische kennismaking met het recht / mr. L.D.E.M. van Wijk & mr. dr. M.G. IJzermans (red.) — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.1.l.WIJK 2020

Arbeidsrecht en sociaalverzekeringsrecht / Labour law and Social Security Law

november 2020

Socialezekerheidsrecht : de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar / onder redactie van: B. Barentsen, A.C. Damsteegt. — Deventer : Wolters Kluwer, Zevende druk., 2020
Signatuur: 184: balie T&C A.1.c.SOCI tek 2020

Inzicht in de ondernemingsraad: een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden / R.H. van het Kaar — ‘s-Gravenhage: SDU, 2020
Signatuur: 184: A.8.b.INZI 2021

Case studies in work, employment and human resource management / edited by Tony Dundon, Adrian Wilkinson — Cheltenham, Glos; Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: A.6.DUND

Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar / onder redactie van: J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter, E. Verhulp — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C A.1.c.ARBE tek 2020

Leeftijdsdiscriminatie in Europees recht: in het licht van de demografische ontwikkelingen / J. M. Eisma — Den Haag: Boom Juridisch, 2020
Signatuur: 184: A.6.EISM

oktober 2020

International labour law / Jean-Michel Servais — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.18.b.SERV 2020

Wetgeving Europees arbeidsrecht 2020 / samenstelling en inleiding prof. dr. S.S.M. Peters — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.18.b.PETE wet 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Labour law in the Netherlands / Antoine T.J.M. Jacobs — Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020
Signatuur: 184: A.6.JACO 2020

Overgang van onderneming / Ronald M. Beltzer — Corel, 2020
Signatuur: 184: A.8.b.BELT ove

Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd: NOW-1, NOW-2, TOGS, TOZO, TOFA / prof. mr. G.C. Boot — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.15.b.BOOT

Hoofdstukken ontslagrecht / A.R. Houweling (red.), J.H. Even, L.C.J. Sprengers, J.P. Quist, E. van Vliet, G.W. van der Voet — Den Haag: Boom Juridische, 2020
Signatuur: 184: A.7.a.HOUW hoo

Arbeidsrechtelijke themata I & II / A.R. Houweling (red.), J.H. Even, G.W. van der Voet, E. van Vliet, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers — Den Haag: Boom juridische, 2020
Signatuur: 184: A.6.LOON arb 2020

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht / S. Klosse, G.J. Vonk — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: A.17.b.KLOS hoo 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

september 2020

Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2020 / J. Popma — Alphen aan den Rijn: Vakmedianet, 2020
Signatuur: 184: A.1.c.POPM – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Wetgeving sociaal recht 2020/2021 / G.J.J. Heerma van Voss (red.) — Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020
Signatuur: 184: A.1.c.HEER 2020/2021 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Arbeidsovereenkomstenrecht / Van der Grinten; bewerkt door prof. mr. dr. W.H.A.C.M. Bouwens & mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate; met medewerking van mr. R.A.A. Duk — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.7.a.GRIN 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

augustus 2020

De oudere werkende en het sociaal recht / prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss en mr. A.G. van Marwijk Kooy (red.) — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.17.b.HEER

Individueel arbeidsrecht. Deel 1, De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid: vakantie en verlof / mr. dr. J. van Drongelen, Prof. mr. W.J.P.M. Fase — Zutphen: Paris Uitgeverij, 2020
Signatuur: 184: A.7.a.DRON ind 1 (2020)

Arbeidswetgeving / samenstelling en inleiding: W.L. Roozendaal — Deventer: Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.1.c.ARBE wet 2020/2021 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Belastingrecht – Tax law

november 2020

Tax justice and tax law : understanding unfairness in tax systems / edited by Dominic de Cogan and Peter Harris — Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, 2020
E-book: available in UvA domain

Research handbook on European Union taxation law / edited by Christiana HJI Panayi, Werner Haslehner, Edoardo Traversa — Cheltenham, UK ; Northhampton, MA : Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: F.7.PANA res

Landmark cases in revenue law / edited by John Snape and Dominic de Cogan — Oxford [UK] ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2019
Signatuur: 184: F.8.3.SNAP

The Routledge companion to tax avoidance research / edited by Nigar Hashimzade and Yuliya Epifantseva — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018
Signatuur: 184: F.7.HASH

EU value added tax law / KPE Lasok — Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: F.7.LASO

Het tonnageregime / S.W.C. Wortelboer — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.WORT 2020

Invordering van belastingen / J.J. Vetter, A.J. Tekstra — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.1.VETT 2020

oktober 2020

Het beginsel van de minste pijn / A.L. Mertens — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: F.2.MERT beg 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk: procesrecht in belastingzaken bij de belastinginspecteur, de Gerechten in eerste aanleg, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Hoge Raad / mr.dr. A.J.H. van Suilen — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.8.9.SUIL

Teksten Europees belastingrecht / samengesteld en bewerkt door Mr. C. van Raad — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.7.BELA II – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Teksten internationaal belastingrecht / samengesteld en bewerkt door Mr. C. van Raad — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.7.BELA I-A/B 2020-2021 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Hoofdzaken fiscaliteit & vastgoed / prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (red.) — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.1.COMP fis 2020

september 2020

Belastingheffing van personenvennootschappen: knelpunten en oplossingen / rapport van de Commissie Personenvennootschappen
Signatuur: 184: F.0.3.VERE 260

Fiscale staatssteun / Prof. mr. dr. R.H.C. Luja, Mr. dr. J.J.A.M. Korving — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.7.LUJA

Belastingrecht in hoofdlijnen / prof. dr. I.J.J. Burgers (eindredactie) — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.1.SCHI stu 2020

Casuïstiek jaarrekeninglezen / Mr. drs. P.R. de Geus; m.m.v. Mr. C. van Geffen, Drs. E.H. Kelder — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: F.1.GEUS 2020 opdr + theo – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Hoofdzaken formeel belastingrecht / E.P. Hageman [et al]; E.C.G. Okhuizen, Rens Pieterse (red.) — Den Haag: Boom Juridisch, 2020
Signatuur: 184: F.1.FORM 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Taxation in European Union / by Pietro Boria — Cham: Springer International Publishing, 2017
E-book: available in UvA domain

Jaarrekeninglezen voor juristen / mr. drs. P.R. de Geus, mr. dr. J. Scholten — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: F.9.GEUS 2020 + sup – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 / Mr. M.M. de Reus — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.SPAA ond 2020

Eigendomsgrondrecht en belastingen / Dr. T.C. Gerverdinck — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.3.GERV

augustus 2020

Inkomstenbelasting: inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing / prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. P. Kavelaars, mr. drs. B.F. Schuver — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.HEIT ink 2020

Hoofdzaken belastingrecht / K. Bozia [et al]; O.C.R. Marres; S.J. Mol-Verver; H. Vermeulen (red.) — Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2020
Signatuur: 184: F.1.HOOF 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Jurisprudentie formeel belastingrecht 2020/2021 / redactie: E. Poelmann (eindred.) [et al] — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: F.1.JURI 2020/2021 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Compendium vennootschapsbelasting / prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (red.) — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.COMP 2020

Europees recht – European law

november 2020

EU external migration policies in an era of global mobilities : intersecting policy universes / edited by Sergio Carrera, Leonhard den Hertog, Marion Panizzon, Dora Kostakopoulou — Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019
E-book: available in UvA domain

Securitising asylum flows: deflection, criminalisation and challenges for human rights / edited by Valsamis Mitsilegas, Violeta Moreno-Lax, Niovi Vavoula — Leiden: Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

European societies, migration and the law : the ‘others’ amongst ‘us’ / edited by Moritz Jesse — Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
E-book: available in UvA domain

Controlling capital : public and private regulation of financial markets / edited by Nicholas Dorn — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016
E-book: available in UvA domain

The Battle for Standardised Cigarette Packaging in Europe : Multi-Level Governance, Policy Transfer and the Integrated Strategy of the Global Tobacco Industry / Benjamin Hawkins, Chris Holden, Sophie Mackinder — Cham : Palgrave Macmillan, 2020
E-book: available in UvA domain

Reflections on democracy in the European Union / Afshin Ellian and Raisa Blommestijn (eds.) — The Hague, Netherlands : Eleven International Publishing, 2020
Signatuur: 184: OC 665

Public-private partnerships and concessions in the EU : an unfinished legislative framework / Bogdanowicz, Piotr.; Caranta, Roberto.; Telles, Pedro. — Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts, USA : Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: QH 47

The transformation of EU treaty making : the rise of parliaments, referendums and courts since 1950 / Hodson, Dermot.; Maher, Imelda. — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: OC 664

The administrative state / edited by Armin von Bogdandy, Peter M. Huber, Sabino Cassese — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2017
Signatuur: 184: OL 104

EU digital law : article-by-article commentary / edited by Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer — Baden-Baden, Germany : München, Germany : Oxford, United Kingdom : Nomos, 2020
Signatuur: 184: M.11.SCH dig

A companion to European Union law and international law / edited by Dennis Patterson and Anna Södersten — West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2016
Signatuur: 184: OC 663

A framework for European competition law : co-ordinated diversity / Christopher Townley — Oxford, UK ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2018
E-book: available in UvA domain

The European Union Returns Directive and its compatibility with international human rights law : analysis of return decision, entry ban, detention, and removal / by Izabella Majcher — Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

Humanitarian admission to Europe : the law between promises and constraints / Marie-Claire Foblets, Luc Leboeuf (eds.) — Oxford, England] : Baden-Baden, Germany : Hart Publishing, 2020
Signatuur: 184: FA 526

European integration : a political history / Mark Gilbert — Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2021
Signatuur: 184: NW 233

Foundations of indirect discrimination law / edited by Hugh Collins and Tarunabh Khaitan — Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2018
Signatuur: 184: FA 525

European yearbook of constitutional law 2019. Judicial power: safeguards and limits in a democratic society / E.M.H. Hirsch Ballin; G. Van der Schyff; M. Stremler — Den Haag: Asser Press; Berlin: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

The 50th anniversary of the European law of civil procedure / B. Hess; K. Lenaerts — Baden-Baden: Nomos; Oxford: Hart Publishing, 2020
Signatuur: 184: OC 661

Europarecht / S. Hobe; M.L. Fremuth — München: Verlag Franz Vahlen; Düsseldorf: LexisNexis, 2020
Signatuur: 184: OC 662

European populism and human rights / J. Vidmar — Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

Law and the wearing of religious symbols in Europe / Erica Howard — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

The Routledge handbook on the international dimension of Brexit / edited by Juan Santos Vara and Ramses A. Wessel — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2021
E-book: available in UvA domain

Business and human rights in Europe: international law challenges / edited by Angelica Bonfanti — New York, NY: Routledge, 2019
Signatuur: 184: FI 277

oktober 2020

EU law in populist times: crises and prospects / edited by Francesca Bignami — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Causation in competition law damages actions / Claudio Lombardi — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

European constitutional courts and transitions to democracy / Francesco Biagi — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Steiner & Woods EU law / Marios Costa — Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: OC 292 14th ed.

Framing convergence with the global legal order: the EU and the world / edited by Elaine Fahey — Oxford; New York: Hart, 2020
E-book: available in UvA domain

Polycentricity in the European Union / edited by Josephine van Zeben, Ana Bobic — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

EU Citizenship and free movement rights: taking supranational citizenship seriously / by Sandra Mantu, Paul Minderhoud, and Elspeth Guild — Boston: BRILL, 2020
E-book: available in UvA domain

The legality of economic activities in occupied territories: international, EU law and business and human rights perspectives / edited by Antoine Duval and Eva Kassoti — International Legality of Economic Activities in Occupied Territories (Conference) (2018: T.M.C. Asser Instituut), Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

Europe’s second constitution: crisis, courts and community / Markus W. Gehring — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

The mimetic evolution of the Court of Justice of the EU: a comparative law perspective / Leonardo Pierdominici — Cham: Palgrave Macmillan, 2020
E-book: available in UvA domain

Legal dynamics of EU external relations: dissecting a layered global player / Henri de Waele — Berlin: Springer, 2017
E-book: available in UvA domain

Dawn raids under challenge: due process aspects on the European Commission’s dawn raid practices / Helene Andersson — Oxford, UK: Hart Publishing, 2018
E-book: available in UvA domain

Corporate social responsibility, human rights, and the law / Stéphanie Bijlmakers — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019
Signatuur: 184: WG 125

september 2020

Membership of the European Council in a constitutional and historical perspective / David Boudewijn Nederlof — Zutphen: Europa Law Publishing, 2020
Signatuur: 184: RT 73

European Union law / edited by Catherine Barnard and Steve Peers — Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: OC 621 3rd ed. – Compulsory reading material, ask at the desk

In the court we trust: cooperation, coordination and collaboration between the ECJ and supreme administrative courts / Rob van Gestel, Jurgen de Poorter — Cambridge, United Kingdom: New York, NY: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: OM 122

Blackstone’s EU treaties & legislation 2020-2021 / edited by professor Nigel Foster. — Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: OB 45 31st ed.

The law of political economy: transformation in the function of law / edited by Poul F. Kjær — Cambridge, England: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

An introduction to European law / Robert Schütze — Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: OC 606 3rd ed. – Compulsory reading material, ask at the desk

The European Union as protector and promoter of equality / Thomas Giegerich, editor — Cham: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Taxation in European Union / by Pietro Boria — Cham: Springer International Publishing, 2017
E-book: available in UvA domain

EU framework for foreign direct investment control / edited by Jacques H.J. Bourgeois — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: C.3.2.BOUR

Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the GDPR / Aleksandra Drożdż — Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020
Signatuur: 184: PV 193

European public law: the achievement and the Brexit challenge / Patrick J. Birkinshaw — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: OM 94 3rd ed.

augustus 2020

The crisis behind the Eurocrisis: the Eurocrisis as a multidimensional systemic crisis of the EU / edited by Eva Nanopoulos and Fotis Vergis — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

European banking and financial law / Matthias Haentjens and Pierre de Gioia Carabellese — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020

Research handbook on human rights and business / edited by Surya Deva and David Birchall — Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: FA 520

EU law: text, cases, and materials / Paul Craig, Gráinne de Búrca — Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: OC 334 7th ed. – Compulsory reading material, ask at the desk

Controlling EU agencies: the rule of law in a multi-jurisdictional legal order / edited by Miroslava Scholten, Alex Brenninkmeijer — Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: OL 102

Financieel recht – Financial law

november 2020

Controlling capital : public and private regulation of financial markets / edited by Nicholas Dorn — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016
E-book: available in UvA domain

Multinationals and the constitutionalization of the world power system / Robé, Jean-Philippe.; Lyon-Caen, Antoine.; Vernac, Stéphane. — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016
Signatuur: 184: CB 209

oktober 2020

Koersen door de Wet op het financieel toezicht. Deel III, Beleggingsinstellingen en ICBE’s / S.N. Hooghiemstra — Den Haag: Boom Juridische, 2020
Signatuur: 184: B.16.k.GRUN koe 2020

september 2020

De kredietwaardigheidstoets bij kredietverlening aan consumenten / Mr. dr. J.M. Meindertsma — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.k.MEIN

Casuïstiek vennootschapsbelasting / J.L. van de Streek. — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: F.2.STRE 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Prospectus: plicht en aansprakelijkheid / Prof. mr. Tomas Arons — Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020
Signatuur: 184: B.6.k.ARON

Accounting and finance: an introduction / E.J. McLaney, P. Atrill — Harlow, England: Pearson Education Limited, 2020
Signatuur: 184: TC 111 – Compulsory reading material, ask at the desk

Taxation in European Union / by Pietro Boria — Cham: Springer International Publishing, 2017
E-book: available in UvA domain

augustus 2020

The crisis behind the Eurocrisis: the Eurocrisis as a multidimensional systemic crisis of the EU / edited by Eva Nanopoulos and Fotis Vergis — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

Foreign investment law including investor-state arbitrations in a nutshell / Ralph H. Folsom — St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2019
Signatuur: 184: EA 269

European banking and financial law / Matthias Haentjens and Pierre de Gioia Carabellese — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
Signatuur: 184: TZ 429

Gezondheidsrecht – Health law

oktober 2020

Handboek gezondheidsrecht / H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers, J. Legemaate (red.) — ‘s-Gravenhage: Boom juridisch, 2020
E-book: available in UvA domain

september 2020

Human rights and tobacco control / edited by Marie Elske Gispen and Brigit Toebes — Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2020
E-book: available in UvA domain

augustus 2020

Sdu wettenverzameling gezondheidsrecht / onder redactie van mr. dr. W.R. Kastelein, prof. mr. J. Legemaate — Den Haag: Sdu, 2020
Signatuur: 184: B.32.GEZO leg 2020/2021 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Handboek gezondheidsrecht / prof. dr. H.J.J. Leenen [et al] — Den Haag: Boom Juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.32.LEEN han 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Infectious diseases in the new millennium: legal and ethical challenges / Mark Eccleston-Turner and Iain Brassington — Cham, Switzerland: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierecht – Intellectual property, Media law and Information law

november 2020

EU digital law : article-by-article commentary / edited by Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer — Baden-Baden, Germany : München, Germany : Oxford, United Kingdom : Nomos, 2020
Signatuur: 184: M.11.SCH dig

The right to be forgotten: a comparative study of the emergent right’s evolution and application in Europe, the Americas and Asia / Franz Werro — Cham, Switzerland: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Big tech and the digital economy: the moligopoly scenario / Nicolas Petit — Oxford: Oxford University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Jurisprudentie intellectuele eigendom 1953-2020 / redactie: Ars Aequi Libri — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: M.6.a.2.INTE

oktober 2020

The Cambridge handbook of the law of algorithms / edited by Woodrow Barfield — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2021
E-book: available in UvA domain

Landmark cases in intellectual property law / edited by Jose Bellido — Oxford; London: Portland, OR: Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: M.6.a.4.BELL

Transparency: new trajectories in law / Rachel Adams — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

september 2020

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht / onder redactie van prof. mr. P.G.F.A. Geerts, mr. drs. A.M.E. Verschuur; bewerkt door mr. A.C.M. Alkema [et al] — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: M.6.a.2.DRUC 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Data profiling and insurance law / Brendan McGurk — Oxford; New York: Hart, 2019
E-book: available in UvA domain

General principles of EU law and the EU digital order / edited by Ulf Bernitz, Xavier Groussot, Jaan Paju, Sybe A. de Vries — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: M.11.BERN

augustus 2020

The reasonable robot: artificial intelligence and the law / Ryan Abbott — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: B.33.ABBO

Intellectual property law and human rights / edited by Paul L.C. Torremans — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: M.2.q.INFO 34 (2020)

Internationaal economisch recht – International law and economics

november 2020

Introduction to international business transactions / Aaron X. Fellmeth — Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts : Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: TM 365

Multinationals and the constitutionalization of the world power system / Robé, Jean-Philippe.; Lyon-Caen, Antoine.; Vernac, Stéphane. — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016
Signatuur: 184: CB 209

oktober 2020

The global economic order: the international law and politics of the financial and monetary system / Elli Louka — Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: TD 60

september 2020

Accounting and finance: an introduction / E.J. McLaney, P. Atrill — Harlow, England: Pearson Education Limited, 2020
Signatuur: 184: TC 111 – Compulsory reading material, ask at the desk

augustus 2020

The crisis behind the Eurocrisis: the Eurocrisis as a multidimensional systemic crisis of the EU / edited by Eva Nanopoulos and Fotis Vergis — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

The Routledge handbook of transformative global studies / edited by S. A. Hamed Hosseini, James Goodman, Sara C. Motta, and Barry K. Gills — Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021
E-book: available in UvA domain

Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking – International private law and comparative law

november 2020

Anson’s law of contract / Sir Jack Beatson, Andrew Burrows, John Cartwright — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: C.1.3.c.ANSO law 2020

O’Sullivan & Hilliard’s The law of contract / Janet O’Sullivan — Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: C.1.3.o.SULL 2020

Trusts & equity / Gary Watt — Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: C.1.3.c.WATT

Interpretation and gap filling in international commercial contracts / Ayșe Nihan Karadayı Yalım — Cambridge [England] ; Antwerp ; Chicago : Intersentia, 2019
Signatuur: 184: C.2.12.YALI

The unity of public law? : doctrinal, theoretical, and comparative perspectives / edited by Mark Elliott, Jason N.E. Varuhas, Shona Wilson Stark — Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart Publishing, 2018
Signatuur: 184: BD 294

Roman law and economics / G. Dari-Mattiacci; D.P. Kehoe — Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: G.4.d.1.DARI I + II

Law and religion: national, international, and comparative perspectives / W.C. Durham, Jr.; B.G. Scharffs — New York: Wolters Kluwer, 2019
E-book: available in UvA domain

Sustainability and private law / Bram Akkermans and Gijs van Dijck — The Hague, Netherlands: Eleven International Publishing, 2020
Signatuur: 184: B.26.AKKE

The role of the EU in transnational legal ordering: standards, contracts and codes / edited by Marta Cantero Gamito, Hans-W. Micklitz — Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: C.2.4.GAMI

EU and international insolvency proceedings: Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings: commentary / Alexander J. Bělohlávek — The Hague: Lex Lata, 2020
Signatuur: 184: C.3.2.BELO vol. I en II

Netherlands reports to the nineteenth International Congress of Comparative Law: 2018 / L.P.W. van Vliet (ed.) — Wolf Legal Publishers, 2020
Signatuur: 184: C.3.9.VLIE

oktober 2020

The Rome III Regulation: a commentary on the law applicable to divorce and legal separation / edited by Sabine Corneloup — Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: C.3.2.CORN

Contents of commercial contracts: terms affecting freedoms / edited by Paul S Davies and Magda Raczynska — Oxford; New York: Hart, 2020
E-book: available in UvA domain

Interpretation of commercial contracts in European private law / editors Jaap Baaij, David Cabrelli, Laura Macgregor — Cambridge: Intersentia, 2020
Signatuur: 184: C.2.2.c.II.BAAIJ

Compensation funds in comparative perspective / edited by Thierry Vansweevelt and Britt Weyts — Cambridge, UK Intersentia, 2020
Signatuur: C.2.2.c.III.VANS

Data as counter-performance – contract law 2.0?: Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V / Sebastian Lohsse/Reiner Schulze/Dirk Staudenmayer (eds.) — [Oxford]: Baden-Baden: Hart Publishing, 2020
Signatuur: 184: C.2.2.c.II.LOHS

Rechtsvergleichung als didaktische Herausforderung / Herausgegeben von Judith Brockmann, Arne Pilniok und Mareike Schmidt — Tübingen: Mohr Siebeck, 2020
E-book: available in UvA domain

The mimetic evolution of the Court of Justice of the EU: a comparative law perspective / Leonardo Pierdominici — Cham: Palgrave Macmillan, 2020
E-book: available in UvA domain

Jurisprudentie Internationaal Insolventierecht 2020 / onder redactie van: B.A. Schuijling & D.F.H. Stein — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: C.3.SCHU

september 2020

The organizational contract: from exchange to long-term network cooperation in European contract law / edited by Stefan Grundmann, Fabrizio Cafaggi, Giuseppe Vettori — Farnham, Surrey, England: Ashgate Publishing Limited, 2013
Signatuur: 184: B.26.GRUN org

Routledge handbook of corporate law / edited by Roman Tomasic — Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2017
Signatuur: 184: C.2.2.h.V.TOMA

State responsibility for breaches of investment contracts / Jean Ho — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: C.2.4.HO

Law and the arms trade: weapons, blood and rules / Laurence Lustgarten — Oxford, UK; New York, NY: Hart Publishing, 2020
E-book: available in UvA domain

American law: a comparative primer / G. de Geest — Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: C.3.10.GEES

Insider guarantees in corporate finance: an economic analysis of Dutch, US and German law / Aart Lambertus Jonkers — Netherlands: [publisher not identified], [2020]
Signatuur: 184: C.3.9.JONK ins

augustus 2020

The EU regulations on the property regimes of international couples: a commentary / edited by Ilaria Viarengo, Pietro Franzina — Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: C.2.2.b.VIAR

Internationaal publiekrecht – Public international law

november 2020

The Cambridge handbook of judicial control of arbitral awards / edited by Larry A. DiMatteo, Marta Infantino, Nathalie M–P Potin — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Economic sanctions in international law and practice / edited by Masahiko Asada — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

Landscapes of law : practicing sovereignty in transnational terrain / edited by Carol J. Greenhouse and Christina L. Davis — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Research handbook on international law and peace / edited by Cecilia M. Bailliet –Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: BD 295

Droit international public / Pierre-Marie Dupuy, Yann Kerbrat — Paris : Dalloz, 2020
Signatuur: 184: BA 96 15th ed

Multinationals and the constitutionalization of the world power system / Robé, Jean-Philippe.; Lyon-Caen, Antoine.; Vernac, Stéphane. — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016
Signatuur: 184: CB 209

Transnational corporations and human rights : overcoming barriers to judicial remedy / Gwynne L. Skinner — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: FA 527

Advanced introduction to space law / Frans G. von der Dunk — Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2020
Signatuur: 184: DC 119

Hans Kelsen : Biographie eines Rechtswissenschaftlers / von Thomas Olechowski ; unter Mitarbeit von Jürgen Busch, Tamara Ehs, Miriam Gassner und Stefan Wedrac — Tübingen : Mohr Sibebeck, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.KELS bio

ICSID : an introduction to the Convention and Centre / Antonio R. Parra — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: EA 272

A companion to European Union law and international law / edited by Dennis Patterson and Anna Södersten — West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2016
Signatuur: 184: OC 663

Emptied lands : a legal geography of Bedouin rights in the Negev / Alexandre Kedar, Ahmad Amara, Oren Yiftachel — Stanford, California : Stanford University Press, 2018
E-book: available in UvA domain

Humanitarian admission to Europe : the law between promises and constraints / Marie-Claire Foblets, Luc Leboeuf (eds.) — Oxford, England] : Baden-Baden, Germany : Hart Publishing, 2020
Signatuur: 184: FA 526

International organisations and global problems : theories and explanations / Susan Park — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: MB 185

Routledge handbook of the law of armed conflict / edited by Rain Liivoja and Tim McCormack — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016
Signatuur: 184: EE 71

The globalization of world politics : an introduction to international relations / [edited by] John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens — Oxford : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: HN 227 8th ed.

The unity of public law? : doctrinal, theoretical, and comparative perspectives / edited by Mark Elliott, Jason N.E. Varuhas, Shona Wilson Stark — Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart Publishing, 2018
Signatuur: 184: BD 294

Foundations of indirect discrimination law / edited by Hugh Collins and Tarunabh Khaitan — Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2018
Signatuur: 184: FA 525

International law for a digitalised world / dr. M. Busstra, W. Theeuwen, LL.M, prof. mr dr Y Buruma, prof. dr D.J.B. Svantesson — The Hague: Leiden: Asser Press, 2020
Signatuur: 184: BD 189 147

Capitalism as civilisation: a history of international law / Ntina Tzouvala — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Business and human rights in Europe: international law challenges / edited by Angelica Bonfanti — New York, NY: Routledge, 2019
Signatuur: 184: FI 277

Understanding international arbitration / Tony Cole and Pietro Ortolani — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
Signatuur: 184: C.2.4.COLE

International arbitration: three salient problems / Stephen M. Schwebel, Luke Sobota, Ryan Manton — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: EA 119 2nd ed.

Accountability of international organizations and transnational corporations: a comparative analysis / Mirka Möldner — Baden-Baden, Germany: Nomos, 2019
Signatuur: 184: MB 184

Cassese’s International law / Antonio Cassese — Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: BA 112 3rd ed.

oktober 2020

International investment law and arbitration: commentary, awards, and other materials / Chin Leng Lim, Jean Ho, Mārtiņš Paparinskis — Cambridge [UK]; New York: Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: EA 271

The Dawn of a Discipline: International Criminal Justice and Its Early Exponents / edited by Frederic Megret and Immi Tallgren — Cambridge: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

State responsibility in the international legal order: a critical appraisal / Katja Creutz — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

The rise of neoliberal feminism / Catherine Rottenberg — New York, NY: Oxford University Press, 2018
E-book: available in UvA domain

International protection of investments: the substantive standards / August Reinisch, Christoph Schreuer — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: EA 270

The Oxford handbook of international cultural heritage law / edited by Francesco Francioni and Ana Filipa Vrdoljak — Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: DF 184

Constitutionalizing world politics: the logic of democratic power and the unintended consequences of international treaty making / Karolina M. Milewicz — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: CA 209

An introduction to transitional justice / edited by Olivera Simić — Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
Signatuur: 184: EH 272

Corporate Citizen: New Perspectives on the Globalized Rule of Law / O.E. Fitzgerald — McGill-Queen’s University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

On mediation: historical, legal, anthropological and international perspectives / edited by Karl Härter, Carolin Hillemanns, and Günther Schlee — New York: Berghahn Books, 2020
E-book: available in UvA domain

The rule of unwritten international law: customary law, general principles, and world order / Peter G. Staubach — New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018
Signatuur: 184: CA 208

Climate change, disasters, and the Refugee Convention / Matthew Scott — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: FM 197

The changing practices of international law / edited by Tanja Aalberts, Thomas Gammeltoft-Hansen — Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: BD 293

Internationaal publiekrecht als wereldrecht: een inleiding / N.J. Schrijver — Den Haag: Boom Juridisch, 2020
Signatuur: 184: BA 142 4th ed

International organizations: politics, law, practice / Ian Hurd — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: MB 164 3rd ed.

The legality of economic activities in occupied territories: international, EU law and business and human rights perspectives / edited by Antoine Duval and Eva Kassoti — International Legality of Economic Activities in Occupied Territories (Conference) (2018: T.M.C. Asser Instituut), Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

september 2020

La protection des intérêts juridiques de l’État tiers dans le procès de délimitation maritime / Lorenzo Palestini — Bruxelles: Bruylant, 2020
Signatuur: 184: DB 309

International investment law: text, cases and materials / Krista Nadakavukaren Schefer — Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Third edition., 2020
Signatuur: 184: EA 248 3rd ed.

The law of political economy: transformation in the function of law / edited by Poul F. Kjær — Cambridge, England: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Lifting the corporate veil: the responsibility of international organizations and their member states / Christiane Stefanie Ahlborn — Netherlands: [publisher not identified], [2020]
Signatuur: 184: MB 183

augustus 2020

John Rawls: das Recht der Völker / Herausgegeben von Henning Hahn und Reza Mosayebi — Berlin: De Gruyter, 2019
E-book: available in UvA domain

Research handbook on human rights and business / edited by Surya Deva and David Birchall — Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: FA 520

Crime and peace: international interventions to cope with rule of law challenges in Latin America / Sander Wirken — [Netherlands]: University of Amsterdam, 2019
Signatuur: 184: JD 250

Governance by numbers: the making of a legal model of allegiance / Alain Supiot; translated by Saskia Brown — Oxford; Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: BD 292

Mededingingsrecht – Competition law

november 2020

A framework for European competition law : co-ordinated diversity / Christopher Townley — Oxford, UK ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2018
E-book: available in UvA domain

oktober 2020

Causation in competition law damages actions / Claudio Lombardi — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

september 2020

Competition law’s innovation factor: the relevant market in dynamic contexts in the EU and the US / Viktoria Robertson — Oxford, UK; New York, NY: Hart Publishing, 2020
E-book: available in UvA domain

augustus 2020

International investment law and competition law / Katia Fach Gómez, Anastasios Gourgourinis, Catharine Titi, editors — Cham: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Mensenrechten / Grondrechten – Human rights law/ Civil rights

november 2020

EU external migration policies in an era of global mobilities : intersecting policy universes / edited by Sergio Carrera, Leonhard den Hertog, Marion Panizzon, Dora Kostakopoulou — Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019
E-book: available in UvA domain

Securitising asylum flows: deflection, criminalisation and challenges for human rights / edited by Valsamis Mitsilegas, Violeta Moreno-Lax, Niovi Vavoula — Leiden: Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

European societies, migration and the law : the ‘others’ amongst ‘us’ / edited by Moritz Jesse — Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021
E-book: available in UvA domain

Research handbook on international law and peace / edited by Cecilia M. Bailliet –Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: BD 295

Transnational corporations and human rights : overcoming barriers to judicial remedy / Gwynne L. Skinner — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: FA 527

Emptied lands : a legal geography of Bedouin rights in the Negev / Alexandre Kedar, Ahmad Amara, Oren Yiftachel — Stanford, California : Stanford University Press, 2018
E-book: available in UvA domain

The European Union Returns Directive and its compatibility with international human rights law : analysis of return decision, entry ban, detention, and removal / by Izabella Majcher — Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

Humanitarian admission to Europe : the law between promises and constraints / Marie-Claire Foblets, Luc Leboeuf (eds.) — Oxford, England] : Baden-Baden, Germany : Hart Publishing, 2020
Signatuur: 184: FA 526

A philosophical introduction to human rights / Thomas Mertens — Cambridge : Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.MERT

Fenwick on civil liberties and human rights / Helen Fenwick — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017
Signatuur: 184: S.8.o.FENW 2020

International human rights law in Aotearoa New Zealand / Margaret Bedggood, Kris Gledhill, Ian McIntosh (general editors) — Wellington : Thomson Reuters, 2017
Signatuur: 184: FA 524

Law and religion: national, international, and comparative perspectives / W.C. Durham, Jr.; B.G. Scharffs — New York: Wolters Kluwer, 2019
E-book: available in UvA domain

Human rights in a time of populism: challenges and responses / G.L. Neuman (ed.) — Cambridge University Press
E-book: available in UvA domain

European populism and human rights / J. Vidmar — Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

Law and the wearing of religious symbols in Europe / Erica Howard — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

Business and human rights in Europe: international law challenges / edited by Angelica Bonfanti — New York, NY: Routledge, 2019
Signatuur: 184: FI 277

Foundations of global health & human rights / Lawrence O. Gostin and Benjamin Mason Meier — New York, NY: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: FA 523

oktober 2020

State responsibility in the international legal order: a critical appraisal / Katja Creutz — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Extraordinary rendition: addressing the challenges of accountability / edited by Elspeth Guild, Didier Bigo and Mark Gibney — Oxon, Abingdon; New York, NY: Routledge, 2018
Signatuur: 184: FA 522

Climate change, disasters, and the Refugee Convention / Matthew Scott — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: FM 197

The legality of economic activities in occupied territories: international, EU law and business and human rights perspectives / edited by Antoine Duval and Eva Kassoti — International Legality of Economic Activities in Occupied Territories (Conference) (2018: T.M.C. Asser Instituut), Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

Dawn raids under challenge: due process aspects on the European Commission’s dawn raid practices / Helene Andersson — Oxford, UK: Hart Publishing, 2018
E-book: available in UvA domain

Corporate social responsibility, human rights, and the law / Stéphanie Bijlmakers — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019
Signatuur: 184: WG 125

september 2020

Routledge handbook of human rights and climate governance / edited by Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin and Alyssa Johl — London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018
Signatuur: 184: FA 521

The European Union as protector and promoter of equality / Thomas Giegerich, editor — Cham: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Human rights and tobacco control / edited by Marie Elske Gispen and Brigit Toebes — Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2020
E-book: available in UvA domain

Philosophical Foundation of Human Rights / P. Tiedemann — Springer International Publishing, 2020
E-book: available in UvA domain

Milieurecht – Environmental law

november 2020

Research handbook on EU environmental law / edited by Marjan Peeters, Mariolina Eliantonio — Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: IR 567

Toezicht en handhaving met de Omgevingswet : vandaag aan de slag met het sluiten van de beleidscyclus, samenwerken en dynamische regels / mr. Annemiek Tubbing — ‘s-Hertogenbosch : Van Leijen Academie, 2020
Signatuur: 184: S.5.m.TUBB

De Omgevingswet : een korte introductie / J.H.G. van den Broek — Den Haag : Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: E.661

oktober 2020

Climate change, disasters, and the Refugee Convention / Matthew Scott — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: FM 197

september 2020

Routledge handbook of human rights and climate governance / edited by Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin and Alyssa Johl — London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018
Signatuur: 184: FA 521

Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet: handleiding voor het opstellen van regels op grond van de Omgevingswet / Mr. dr. H.A. Oldenziel — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: E.660

augustus 2020

The Routledge handbook of transformative global studies / edited by S. A. Hamed Hosseini, James Goodman, Sara C. Motta, and Barry K. Gills — Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021
E-book: available in UvA domain

Privaatrecht – Private law

november 2020

The Battle for Standardised Cigarette Packaging in Europe : Multi-Level Governance, Policy Transfer and the Integrated Strategy of the Global Tobacco Industry / Benjamin Hawkins, Chris Holden, Sophie Mackinder — Cham : Palgrave Macmillan, 2020
E-book: available in UvA domain

Vulnerable consumers and the law : consumer protection and access to justice / edited by Christine Riefa and Séverine Saintier — Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021
E-book: available in UvA domain

Droit des obligations / Philippe Malaurie †, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck — Paris La Défense : LGDJ, 2020.
Signatuur: 184: B.10.c.MALA obl 2020

Personen-, familie- & erfrecht 2020/2021 / onder redactie van prof. mr. Wendy Schrama & mr. Soraya Bou-Sfia — Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.p.PERS wet 20/21

Hoofdstukken personen-, familie- en erfrecht / T.J. Mellema-Kranenburg en E.J.M. Cornelissen — Deventer : Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.b.MELL 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

EU digital law : article-by-article commentary / edited by Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer — Baden-Baden, Germany : München, Germany : Oxford, United Kingdom : Nomos, 2020
Signatuur: 184: M.11.SCH dig

Schadevergoeding voor mijnbouwschade door bodemdaling en aardbevingen : het Dossier Groningen Publicaties 2002-2020 / Prof. mr. J.M. van Dunné — Zutphen : Uitgeverij Paris, 2020
Signatuur: 184: B.6.e.DUNN sch

Droit des biens / Philippe Malaurie, Laurent Aynès — Issy-les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso, 2019
Signatuur: 184: B.10.c.MALA bie

BGB, allgemeiner Teil : ein Studienbuch / von Dr. Helmut Köhler — München: C.H.Beck, 2020
Signatuur: 184: B.9.a.KOEH 2020

Allgemeines Schuldrecht / begründet von Dr. Hans Brox ; fortgeführt von Dr. Wolf-Dietrich Walker — München : C.H.Beck, 2020
Signatuur: 184: B.9.c.BROX

Sachenrecht / begründet von Dr. Manfred Wolf ; fortgeführt von Dr. Marina Wellenhofer — München : C.H.Beck, 2020
Signatuur: 184: B.9.c.WOLF 2020

Children’s rights and business: governing obligations and responsibility / Erdem Türkelli — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

The Code Napoléon rewritten : French contract law after the 2016 reforms / edited by John Cartwright and Simon Whittaker — Oxford ; London : Hart, 2020
Signatuur: 184: B.10.c.CART cod

Routledge handbook of family law and policy / J. Eekelaar; R.H. George — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2021
E-book: available in UvA domain

How to organize and write a legal memorandum / P.H. Falon — New York: Wolters Kluwer, 2020
E-book: available in UvA domain

Revolverend financieren door overheidsinstanties: de werking van de transparantieverplichting bij revolverende fondsen / Mr. V.A. van Waarde — Celsus Juridische Uitgeverij, 2020
Signatuur: 184: B.16.k.WAAR

Circulair bouwen: knelpunten en oplosingen in het goederenrecht : van eigendom naar product-as-a-service / E.C.A. Vermeulen — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.d.VERM

Big tech and the digital economy: the moligopoly scenario / Nicolas Petit — Oxford: Oxford University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar / onder redactie van: M.J.C. Koens, A.P.M.J. Vonken — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C B.6.b.PERS tek I/II 2020

Sustainability and private law / Bram Akkermans and Gijs van Dijck — The Hague, Netherlands: Eleven International Publishing, 2020
Signatuur: 184: B.26.AKKE

Droit des sûretés / Laurent Aynès, Pierre Crocq, Augustin Aynès — Paris La Défense: LGDJ, 2020
Signatuur: 184: B.10.c.AYNE dro

Het akkoord / prof. mr. B. Wessels — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.l.WESS 6 (2020)

Rechtsprobleme durch COVID-19: in der anwaltlichen Praxis / prof. dr. Ludwig Kroiß (Hrsg.) — Baden-Baden: Nomos, 2020
Signatuur: 184: B.9.p.KROI

Internationales Zivilprozessrecht / von Dr. Abbo Junker — München: C.H.Beck, 2020
Signatuur: 184: B.9.p.JUNK

Verzekeringsrecht: de tekst van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het BW, de WAM, afdeling 15 van titel 9 van Boek 2 van het BW, en de voor de verzekering relevante artikelen van de Zorgverzekeringswet, de Faillisementswet en de Delen 1, 2, 3, 3A, 4 en 6 van de Wft, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar / onder redactie van: N. van Tiggele-van der Velde, W.C.T. Weterings, S.Y.Th. Meijer — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C B.16.d.VERZ tek 2020

Erfpacht / J. Broese van Groenou — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.f.BROE

oktober 2020

Oprichten zonder omwegen: digitalisering en fraudebestrijding als game changers voor de oprichtingsprocedures van vennootschappen / Prof. mr. L Timmerman en mr. Chr.M. Stokkermans — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.IVON 119

Rechtspraak relatievermogensrecht / onder redactie van: prof. dr. B.E. Reinhartz, mr. A.M. Steegmans — Den Haag: Sdu, 2020
Signatuur: 184: B.6.b.SCHO rec 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht / C. Asser. 1, Personen- en familierecht. Deel 1, De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 1,I – Meld u aan de balie

Unlikely couples: regulating mixed sex and marriage from the Dutch colonies to European migration law / Betty de Hart — Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2014
Signatuur: 184: B.6.b.HART

Verhaal, uitwinning en rangorde: hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht / W.H. van Boom — Den Haag: Boom Juridische, 2020
Signatuur: 184: B.16.l.BOOM 2020

Zorgplicht in de financiële sector: bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht / onder redactie van: prof. mr. D. Busch [et al] — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.SERI 122

LSA revisited: welke lessen zijn er nog te leren: voordrachten gehouden op het 31e Symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten op 31 januari 2020 / Ton Hartlief [et al] — Den Haag: Boom Juridische, 2020
Signatuur: 184: B.32.LETS

De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen / E.L.A. van Emden en J. Wareman — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.EMDE

Jurisprudentie goederen- en insolventierecht 1975-2020 / onder redactie van: Mr. M.M. van Campen, dr. M.L. Tuil, dr. R. Westrik, dr. K.K.E.C.T. Swinnen — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.16.l.CAMP

Burgerlijk recht 2020/2021 / eindredactie: E.F. Verheul; redactie: A.W. Jongbloed, R.J.Q. Klomp, C. Mak, C.H. van Rhee — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.BURG wet 20/21

Burgerlijk wetboek 2020/2021 / redactie: mr. R.J.Q. Klomp, prof. mr. C. Mak — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.BW wet 20/21

Corporate social responsibility, human rights, and the law / Stéphanie Bijlmakers — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019
Signatuur: 184: WG 125

Koersen door de Wet op het financieel toezicht. Deel III, Beleggingsinstellingen en ICBE’s / S.N. Hooghiemstra — Den Haag: Boom Juridische, 2020
Signatuur: 184: B.16.k.GRUN koe 2020

september 2020

De toekomst van de toegang tot het recht / mw. prof. dr. M. Westerveld — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.6.p.WEST

The organizational contract: from exchange to long-term network cooperation in European contract law / edited by Stefan Grundmann, Fabrizio Cafaggi, Giuseppe Vettori — Farnham, Surrey, England: Ashgate Publishing Limited, 2013
Signatuur: 184: B.26.GRUN org

Zwaartepunten van het vermogensrecht / Prof. mr. W.H.M. Reehuis — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.d.BRAH 2020

Robot rules: regulating artificial intelligence / Jacob Turner — Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019
Signatuur: 184: B.33.TURN

De kredietwaardigheidstoets bij kredietverlening aan consumenten / Mr. dr. J.M. Meindertsma — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.k.MEIN

Faillissementsprocesrecht / Mr. dr. E.F. Groot — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.l.GROO

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding — L.C.A. Verstappen en prof mr. W. Burgerhart; autcor intellectualis: prof. mr. M.J.A. van Mourik; met medewerking van: J.G. Knot — Deventer: Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.b.MOUR ned 2020 A
Signatuur: 184: B.6.b.MOUR ned 2020 B

Jurisprudentie burgerlijk procesrecht 1983-2020 / onder redactie van: J.J. Dammingh, C.J.M. Klaassen — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.p.PROC jur 1983-2020

Prospectus: plicht en aansprakelijkheid / Tomas Arons — Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020
Signatuur: 184: B.6.k.ARON

Leermeesters: beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken / Corjo Jansen & Joost Sillen (red.) — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.1.a.JANS

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 2020 / onder redactie van: S.D. Lindenbergh & S. van Beek — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.e.VERB jur 2020

Serie bouw- en aanbestedingsrecht: jurisprudentie en regelgeving / Mr. M.A. van Wijngaarden; bewerkt door Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis 6, De prijs van het werk/betalingsregeling/zekerheidstelling — Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020
Signatuur: 184: B.6.m.CHAO bou 6

Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade: titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheid / Jonathan Hubertus Maria Huijts — Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht, 2020
Signatuur: 184: B.6.m.MONO 42

Bestuur en beheer na faillietverklaring / Bob Wessels — Deventer: Wolters Kluwer 2020
Signatuur: 184: B.16.l.WESS 4 (2020)

Verificatie van schuldvorderingen / Bob Wessels — Deventer: Wolters Kluwer 2020
Signatuur: 184: B.16.l.WESS 5 (2020)

Bewaarneming / mr. dr. N.E. Groeneveld-Tijssens — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.MONO B73 (2020)
E-book: available in UvA domain

Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen / R.M. Wibier — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.MONO B44 (2020)
E-book: available in UvA domain

Vruchtgebruik / mr. P.C. van Es — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.MONO B10 (2020)
E-book: available in UvA domain

Executierecht / prof.mr. A.W. Jongbloed — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.p.SBP 5 (2020)

Data profiling and insurance law / Brendan McGurk — Oxford; New York: Hart, 2019
E-book: available in UvA domain

Aanbestedingsrecht 2020/2022: studenteneditie / onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.6.m.AANB stu

Aanbestedingsrecht 2020/2022 / onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema — Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020
Signatuur: 184: B.6.m.AANB wet

De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst / preadviezen van mr. dr. Anna Berlee, prof. dr. mr. Mark Bovens, mr. Job Buiting, prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor, prof. mr. dr. Elaine Mak, mr. Jos Silvis, prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.4.NJV 2020-1

Insolventierecht 2020 / K. Harmsen — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.16.l.INSO wet 2020

Burgerlijke rechtsvordering: inclusief Brussel I bis-Verordening: de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Brussel I bis-Verordening voorzien van commentaar / onder redactie van: A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C B.6.p.BURG tek 2020

Bouwrecht: de tekst van titel 12, Boek 7 BW, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 en De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening 2013, voorzien van commentaar / Mr. H.L. van der Beek, Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C B.6.m.BOUW tek 2020

Het Europese bankentoezicht: de werking van het SSM / Mr. dr. Gijsbert ter Kuile — Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020
Signatuur: 184: B.16.k.KUIL

Kredietverstrekking aan consumenten / J.M. van Poelgeest — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.k.POEL 2020

EU framework for foreign direct investment control / edited by Jacques H.J. Bourgeois — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: C.3.2.BOUR

De verpanding van aandelen in besloten kapitaalvennootschappen: de vestiging en de executie van het pandrecht op aandelen in een BV en de rechten en plichten van pandhouders / R.C.H. Burgers — Weert: Celsus juridische uitgeverij, 2017
Signatuur: 184: B.17.c.BURG

augustus 2020

Actuele Ontwikkelingen in het Familierecht: veertiende UCERF Symposium / onder redactie van: Christina Jeppesen de Boer & Charlotte Mol — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: C.2.2.b.UCER 14

Van notariaat tot rechtspraak: opstellen aangeboden aan Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in het Hof Den Haag / redactie: Prof. mr. F. Ibili, Mr. A.N. Labohm, Prof. mr. B.E. Reinhartz — Amsterdam: Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, 2020
Signatuur: 184: B.30.ARSN 171

Rechtsverwerking en klachtplichten / Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes & mr. H. Boom — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.MONO A6b (2020)

Rechtsvorming in het privaatrecht / Prof. mr. I. Giesen — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.MONO A3

Arresten insolventierecht: met annotaties / R.D. Vriesendorp; met medewerking van W. van Kesteren — Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers, 2020
Signatuur: 184: B.2.ARRE vri 2020 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Onmiddellijke voorzieningen en hun externe werking: conflicten met contractuele verplichtingen van de rechtspersoon / Alice Clara Faber — Groningen: University of Groningen, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.IVON 118

De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen: in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord / Sophie Charlotte Emilie Florine Moulen Janssen — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.MOUL

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2020/2021 / onder redactie van D.L.M.T. Dankers-Hagenaars, M.B.M. Loos — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: B.6.e.DANK 2020/2021 – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Instellingen voor collectieve belegging in effecten / Johan Ernst de Klerk — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.SERI 119

Verjaring / onder redactie van mr. drs. D.F.H. Stein, mr. drs. V. Tweehuysen, prof. mr. S.E. Bartels — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.SERI 120

Toezicht trustkantoren in Nederland / K. Frielink, M. van Eersel, M.T. van der Wulp — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.FRIE 2020

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht: een inleiding tot het verstrekken van overheidsopdrachten / prof. mr. H.D. van Romburgh — Amsterdam: Berghauser Pont Publishing, 2020
Signatuur: 184: B.6.m.ROMB hoo 2020

Tuchtrecht in de financiële sector / dr. mr. F.M.A.’t Hart, prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen — Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020
Signatuur: 184: P.55 13

Ondernemings- & effectenrecht 2020 / redactie: Ars Aequi Libri — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.VENN wet 2020

Compendium vennootschapsbelasting / prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (red.) — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.COMP 2020

The humanity of private law / Nicholas J McBride — Oxford, UK: Hart Publishing, 2019-2020
Signatuur: 184: C.1.3.o.MCBR Part I and II

Recht der internationale organisaties – Law of international organizations

november 2020

International organisations and global problems : theories and explanations / Susan Park — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: MB 185

oktober 2020

International organizations: politics, law, practice / Ian Hurd — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: MB 164 4th ed.

september 2020

Lifting the corporate veil: the responsibility of international organizations and their member states / Christiane Stefanie Ahlborn — Netherlands: [publisher not identified], [2020])
Signatuur: 184: MB 183

augustus 2020

Infectious diseases in the new millennium: legal and ethical challenges / Mark Eccleston-Turner and Iain Brassington — Cham, Switzerland: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Rechtsfilosofie & Rechtssociologie – Philosophy of law & Sociology of law

november 2020

De onzichtbare maat : archeologie van goed en kwaad / Andreas Kinneging — Amsterdam : Prometheus, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.KINN

Hans Kelsen : Biographie eines Rechtswissenschaftlers / von Thomas Olechowski ; unter Mitarbeit von Jürgen Busch, Tamara Ehs, Miriam Gassner und Stefan Wedrac — Tübingen : Mohr Sibebeck, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.KELS bio

A philosophical introduction to human rights / Thomas Mertens — Cambridge : Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.MERT

Capitalism as civilisation: a history of international law / Ntina Tzouvala — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

oktober 2020

Het papieren paleis: de noodzaak van menselijker recht / Maurits Barendrecht en Maurits Chabot — Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2020

A criminology of moral order / Hans Boutellier — Bristol: Bristol University Press, 2019
Signatuur: 184: P.22.101

The end of law: Carl Schmitt in the twenty-first century / William E. Scheuerman — London; New York: Rowman & Littlefield International, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.SCHE end

september 2020

Neue Theorien des Rechts / herausgegeben von Sonja Buckel, Ralph Christensen und Andreas Fischer-Lescano — Tübingen: Mohr Siebeck, 2020
Signatuur: 184: H.7.z.BUCK

Robot rules: regulating artificial intelligence / Jacob Turner — Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019
Signatuur: 184: B.33.TURN

Leermeesters: beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken / Corjo Jansen & Joost Sillen (red.) — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: B.1.a.JANS

The Cambridge companion to the philosophy of law / edited by John Tasioulas — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.TASI

Philosophical Foundation of Human Rights / P. Tiedemann — Springer International Publishing, 2020
E-book: available in UvA domain

augustus 2020

John Rawls: das Recht der Völker / Herausgegeben von Henning Hahn und Reza Mosayebi — Berlin: De Gruyter, 2019
E-book: available in UvA domain

Rechtsgeschiedenis – History of law

november 2020

Roman law and economics / G. Dari-Mattiacci; D.P. Kehoe — Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: G.4.d.1.DARI I + II

oktober 2020

The Dawn of a Discipline: International Criminal Justice and Its Early Exponents / edited by Frederic Megret and Immi Tallgren — Cambridge: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Staatsrecht en bestuursrecht – Constitutional and administrative law

november 2020

The anatomy of administrative law / Joanna Bell — Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, 2020
E-book: available in UvA domain

The role of monarchy in modern democracy : European monarchies compared / edited by Robert Hazell and Bob Morris — Oxford ; New York : Hart, 2020
Signatuur: 184: S.70.e.1.HAZE

Public-private partnerships and concessions in the EU : an unfinished legislative framework / Bogdanowicz, Piotr.; Caranta, Roberto.; Telles, Pedro. — Cheltenham, UK ; Northampton, Massachusetts, USA : Edward Elgar Publishing Limited, 2020
Signatuur: 184: QH 47

The transformation of EU treaty making : the rise of parliaments, referendums and courts since 1950 / Hodson, Dermot.; Maher, Imelda. — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: OC 664

Feminist judgments : rewritten tax opinions / Crawford, Bridget J.; Infanti, Anthony C. — Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2017
Signatuur: 184: S.30.h.CRAW

The U.S. Supreme Court : a very short introduction / Greenhouse, Linda. — New York, NY : Oxford University Press, Second edition., 2020
Signatuur: 184: S.30.h.GREE

The administrative state / edited by Armin von Bogdandy, Peter M. Huber, Sabino Cassese — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2017
Signatuur: 184: OL 104

Toezicht en handhaving met de Omgevingswet : vandaag aan de slag met het sluiten van de beleidscyclus, samenwerken en dynamische regels / mr. Annemiek Tubbing — ‘s-Hertogenbosch : Van Leijen Academie, 2020
Signatuur: 184: S.5.m.TUBB

Allgemeines Verwaltungsrecht / von Dr. Hartmut Maurer und Dr. Christian Waldhoff — München: C.H. Beck, 2020
Signatuur: 184: S.7.g.MAUR

Verwaltungsprozessrecht / von Friedhelm Hufen — München : C.H. Beck, 2019
Signatuur: 184: S.7.h.HUFE 2020

Hans Kelsen : Biographie eines Rechtswissenschaftlers / von Thomas Olechowski ; unter Mitarbeit von Jürgen Busch, Tamara Ehs, Miriam Gassner und Stefan Wedrac — Tübingen : Mohr Sibebeck, 2020
Signatuur: 184: H.7.d.KELS bio

De Omgevingswet : een korte introductie / J.H.G. van den Broek — Den Haag : Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: E.661

Fenwick on civil liberties and human rights / Helen Fenwick — Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017
Signatuur: 184: S.8.o.FENW 2020

Law and religion: national, international, and comparative perspectives / W.C. Durham, Jr.; B.G. Scharffs — New York: Wolters Kluwer, 2019
E-book: available in UvA domain

European yearbook of constitutional law 2019. Judicial power: safeguards and limits in a democratic society / E.M.H. Hirsch Ballin; G. Van der Schyff; M. Stremler — Den Haag: Asser Press; Berlin: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

European populism and human rights / J. Vidmar — Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

The right to be forgotten: a comparative study of the emergent right’s evolution and application in Europe, the Americas and Asia / Franz Werro — Cham, Switzerland: Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Law and the wearing of religious symbols in Europe / Erica Howard — Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

L’internationalisation du droit administratif / sous la direction de Philippe Cossalter et Gilles J. Guglielmi — Paris: Éditions Panthéon-Assas, 2020
Signatuur: 184: S.g.9.COSS

European constitutions compared / by Albrecht Weber — München, Germany: Oxford, United Kingdom; Chicago, IL: Verlag C.H.Beck, 2019
Signatuur: 184: S.70.a.WEBE

Revolutionary constitutionalism: law, legitimacy, power / edited by Richard Albert — Oxford; New York: Hart, 2020
Signatuur: 184: S.4.a.ALBE

Ondermijning / preadviezen uitgebracht door A.J. Wildschut, J. de Kort, L.M. Bruijn — Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2020
Signatuur: 184: S.3.c.JVAR 18

oktober 2020

European constitutional courts and transitions to democracy / Francesco Biagi — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Allgemeine Staatslehre / Hans Kelsen — Tübingen: Wien: Mohr Siebeck, 2019
Signatuur: 184: S.4.a.KELS 2020

Das Grundgesetz: Geschichte und Inhalt / Christoph Möllers — München: Beck, 2019
Signatuur: 184: S.7.d.MÖLL

Nederlands migratierecht / Karin Zwaan [et al] — Nijmegen: Den Haag: Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, 2020
Signatuur: 184: S.5.c.3.NEDE 2020

Election interference: international law and the future of democracy / Jens David Ohlin — Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: S.30.e.7.OHLI

Europe’s second constitution: crisis, courts and community / Markus W. Gehring — Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

The mimetic evolution of the Court of Justice of the EU: a comparative law perspective / Leonardo Pierdominici — Cham: Palgrave Macmillan, 2020
E-book: available in UvA domain

Dawn raids under challenge: due process aspects on the European Commission’s dawn raid practices / Helene Andersson — Oxford, UK: Hart Publishing, 2018
E-book: available in UvA domain

Beginselen van het Nederlands staatsrecht / prof. mr. A.D. Belinfante, mr. J.L. de Reede — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: S.5.a.BELI 2020

september 2020

Membership of the European Council in a constitutional and historical perspective / David Boudewijn Nederlof — Zutphen: Europa Law Publishing, 2020
Signatuur: 184: RT 73

In the court we trust: cooperation, coordination and collaboration between the ECJ and supreme administrative courts / Rob van Gestel, Jurgen de Poorter — Cambridge, United Kingdom: New York, NY: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: OM 122

The Japanese legal system in a nutshell / C.P.A. Jones, F.S. Ravitch — St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2020
Signatuur: 184: S.50.a.JONE

Public law / M. Elliott, R. Thomas — Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: S.8.a.ELLI

Bestuursrechtelijke victimologie: een verkenning naar de relatie tussen victimologie en bestuursrecht / Benny van der Vorm — Den Haag: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht in samenwerking met Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: S.5.g.VORM

Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet: handleiding voor het opstellen van regels op grond van de Omgevingswet / Mr. dr. H.A. Oldenziel — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: E.552

Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the GDPR / Aleksandra Drożdż — Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020
Signatuur: 184: PV 193

Handbuch Ius Publicum Europaeum / herausgegeben von Armin von Bogdandy und Peter M. Huber — Heidelberg: CF Müller, 2014, 2019
Signatuur: 184: OL 103 Band V en VIII

augustus 2020

The law-making process / Michael Zander — Oxford; New York: Hart Publishing, 2020
Signatuur: 184: S.8.f.ZAND 2020

Strafrecht en criminologie – Criminal law and criminology

november 2020

Criminal law : text, cases, and materials / Jonathan Herring — Oxford ; New York : Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: P.24.201

Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar / onder redactie van: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns, M.J.M. Verpalen — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C P.20.193 (2020)

oktober 2020

Landmark cases in criminal law / edited by Phil Handler, Henry Mares, Ian Williams — Oxford, UK; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: P.27.312

An introduction to transitional justice / edited by Olivera Simić — Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
Signatuur: 184: EH 272

Criminologie en strafrecht / onder redactie van: Miranda Boone, Chrisje Brants — Den Haag: Boom criminologie, 2020
Signatuur: 184: P.90.4577 (2020)

Judges and the making of international criminal law / by Joseph Powderly — Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

A criminology of moral order / Hans Boutellier — Bristol: Bristol University Press, 2019
Signatuur: 184: P.22.101

Great debates in criminal law / Jonathan Herring — London: Red globe press, 2020
Signatuur: 184: P.43.38

september 2020

Extradition law and practice: concept and famous cases / Stefano Maffei — Amsterdam: Europa Law Publishing, 2019
Signatuur: 184: P.24.200

Neurorecht: hoop of hersenschim?: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Forensische psychiatrie aan de Universiteit Utrecht op 12 november 2019 / door prof. dr. Gerben Meynen — Den Haag: Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: P.79.41

Strafrecht & strafvordering 2020/2021 / redactie: Ars Aequi Libri — Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: P.20.201

augustus 2020

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht / mr. M.J. Kronenberg, dr. B. de Wilde — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: P.27.281 (2020) – Verplichte literatuur, meld u aan de balie

Arresten strafrecht en strafprocesrecht: met annotaties / ten behoeve van het onderwijs verzameld door prof. mr. T. Blom — Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: P.41.78 (2020) – Verplichte literatuur, meld u aan de balie