Corona & toegang tot digitale bronnen

Click here for information in English - Corona & access to e-resources

Deze pagina wordt voortdurend geüpdatet en aangevuld met nieuwe leveranciers en toegang tot materialen.
Laatste update: 2 juni 2022 (Update verplichte literatuur blok 6)

Gebruik de links op de bibliotheekwebsite (of dit blog) voor thuistoegang tot de bronnen. Je ziet dan vanzelf een inlogscherm waar om je UvAnetID wordt gevraagd als je niet fysiek op de UvA aanwezig bent. Ben je eenmaal ingelogd, dan blijf je ingelogd op het UvA-netwerk totdat je de browser sluit.
Het activeren van UvAVPN is dus niet nodig!

Welke boeken zijn digitaal beschikbaar?

 • Verplichte literatuur: deels digitaal beschikbaar, zie de lijst (pdf) voor blok 4, blok 5 en blok 6.
 • E-books: niet alle boeken vind je via de CataloguePlus. Vele zijn alleen te vinden in databanken. Uitleg over het vinden van e-books in onze collectie vind je in het artikel Expand your research: how to find e-books of lees eerdere blogberichten over e-books.
 • Nederlandse boeken van Kluwer: kijk of het boek behoort tot de uitbreiding van het digitale boekenpakket in Navigator. Let op: deze boeken vind je (nog) niet via de UvA CataloguePlus.
 • Nederlandse literatuur en naslagwerken: de digitale boeken van Kluwer - en die van andere Nederlandse uitgevers - zijn ook beschikbaar via Rechtsorde (Bronnen > Bladeren > Literatuur en naslag) en Legal Intelligence (Bronnen > Boeken).
 • Fiscaal recht: literatuur over fiscaal recht is te vinden via NDFR. Zie voor uitleg een eerder blogbericht hierover. (De inhoud van NDFR is ook te vinden via Rechtsorde en Legal Intelligence.)
 • Westlaw: Westlaw bevat boeken over met name Amerikaans recht, maar ook over het recht van de EU en het Verenigd Koninkrijk. Lees in dit blogbericht hoe je boeken vindt in Westlaw. In Westlaw UK is met name recht van het Verenigd Koninkrijk te vinden, maar ook recht van de EU. Lees er meer over in het blogbericht over Westlaw UK en hoe je boeken hierin vindt.
 • Larcier: de Belgische uitgever Larcier biedt gratis toegang tot enkele witboeken in verschillende rechtsgebieden.
 • Civil courts coping with Covid-19: vergelijkend onderzoek naar de invloed van de pandemie op rechtbanken in 23 landen, met onder andere aandacht voor innovaties en aanpassingen in procedures. Open access boek onder redactie van Bart Krans and Anna Nylund.
 • DigitalShelvesInitiative: The Working Group on Human Rights in the Digital Age heeft de #DigitalShelvesInitiative gelanceerd: lijsten met bronnen voor studenten die zich bezighouden met onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, privacy, kunstmatige intelligentie en intellectuele eigendom. De lijsten bevatten zowel bronnen die open access of anderszins gratis digitaal beschikbaar zijn als bronnen die beschikbaar zijn via de bibliotheek.

Hoe vind je digitale tijdschriften?

 • In de Tijdschriftenlijst staan de belangrijkste tijdschriften per vakgebied. De meeste van deze tijdschriften zijn digitaal toegankelijk.
 • Nederlandse juridische tijdschriftartikelen vind je via Rechtsorde of Legal Intelligence.
 • Engelse tijdschriftartikelen vind je via Westlaw, HeinOnline en Google Scholar.
 • Kijk voor een uitgebreide uitleg over het vinden van tijdschriften en artikelen in de gids Juridische literatuur.
 • Zie ook het blogartikel How to find (law) journals.
 • Beck-online: de Duitse databank Beck-online is normaal alleen beschikbaar binnen UvA-gebouwen; vanwege de coronacrisis is Beck-online tijdelijk ook thuis te gebruiken. Hiervoor moet je wel een account aanmaken volgens deze instructies:
  • Log in met je UvAnetID als daarom wordt gevraagd.
  • Klik op het startscherm van Beck-online op de knop Kostenlos registrieren in het aanmeldvak aan de rechterkant.
  • Maak een account aan met je UvA-mailadres. (Heb je dit niet, volg dan de instructie E-mail voor studenten.)
  • Na activatie van je account kun je thuis inloggen bij Beck-online.

Algemene tips

Corona & access to e-resources

This page is constantly updated with new suppliers and access to new resources.
Latest update: 2 June 2022 (Update compulsory reading material study period 5)

Always use the links on the library's website (or this blog) to access resources from home. These links trigger a login screen when you are not physically at the UvA. Log in using your UvAnetID; you will stay logged in until you close your browser. An UvAvpn connection is not needed!

Which books are available online?

 • Compulsory reading material: partly available online, see the list (PDF) for study period 4, study period 5 and study period 6.
 • E-books: not all e-books can be found through CataloguePlus. Many books are only available in specific databases. How the find e-books in the library's collection is explained in the article Expand your research: how to find e-books or read previous blog posts on e-books.
 • Westlaw: Westlaw contains books on US law as well as law of the European Union and UK law. Read this blog post for more information on finding books in Westlaw. Westlaw UK contains mostly UK law, but also law of the European Union. Read more about it and how to find books in this blog post about Westlaw UK.
 • Civil courts coping with Covid-19: a comparative study of how courts in 23 countries have coped with the pandemic, addressing innovations and adaptations to court proceedings. Open access book edited by Bart Krans and Anna Nylund.
 • #DigitalShelvesInitiative:The Working Group on Human Rights in the Digital Age has launched the #DigitalShelvesInitiative: curated reading lists for students working on topics within the scope of the Working Group’s areas of expertise, including freedom of expression, privacy and data protection, artificial intelligence, intellectual property. They will comprise resources that are open access or otherwise freely available online, as well as selected works that are available through various universities’ institutional access schemes.

How to find online journals

 • The List of law journals contains a selection of authorative journals, sorted by field of law. Most of these journals are available online.
 • The main databases for finding international journal articles are Westlaw, HeinOnline en Google Scholar.
 • For a more detailed instruction on finding journals and articles, refer to the guide Legal literature.
 • See also the blog post How to find (law) journals.
 • Beck-online: the German database Beck-online is usually only available within UvA buildings, but it has been temporarily made accessible from home. In order to do so, you need to create an account using the following instructions:
  • Go to Beck-online via the Database selector.
  • Log in using your UvAnetID when asked to do so.
  • On the Beck-online homepage, click the Kostenlos registrieren button in the login screen at the right side of the page.
  • Create an account using your UvA email address. (If you don't have one already, follow the instructions Email for students.)
  • Once your account is activated you can login from home to Beck-online.

General tips